Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Von Wright-innovaatiopalkinto

Viktor Julius von Wright tunnetaan käsityöläisten isänä ja Suomen varhaisen työväenliikkeen nk. wrightiläisen työväenliikkeen johtajana. Von Wrightin panos on hyvin merkittävä ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittymisessä.

Ammatillista osaamista edistävä Mestarikiltaneuvosto ry on perustanut von Wrightin nimeä kantavan ritariston tunnustukseksi merkittävästä toiminnasta korkean osaamisen, kädentaitoalan ja/tai käsi- ja pienteollisuuden hyväksi.

Von Wright-ritaristo kokee tärkeäksi huomioida Suomen 100-juhlavuonna von Wrightin merkittävää kädenjälkeä kädentaitoalan kehittymiselle.


Kraa Kraa Eyewear ja Pihka Collection pokkasivat von Wright innovaatiopalkinnon


Suomalaisesta puusta silmälasi- ja aurinkolasikehyksiä valmistava Kraa Kraa Eyewear ja kotimaisia design-tuotteita nahasta valmistava Pihka Collection palkittiin von Wright -innovaatiopalkinnolla.

Kilpailussa haettiin käsityöalan nuorehkoa yrittäjää, joka erottuu joukosta omalaatuisuudella, kasvuhakuisuudella ja pyrkimyksellä kansainvälistyä. Innovaatiopalkinto jaettiin Suomen Yrittäjien Koulutusjohdon foorumissa Helsingissä torstaina. Kraa Kraa Eyewear sai palkinnoksi 10 000 euroa ja Pihka Collection 5000 euroa. Voittajat valittiin 61 ehdokkaan joukosta.

Tamperelainen Kraa Kraa Eyewear valmistaa silmälasi- ja aurinkolasikehyksiä suomalaisesta puusta. Yritystä vetää yrittäjä Matti Hänninen. Työntekijäitä on kaksi. Tuotteista viisi prosenttia menee vientiin, ja tavoitteena on kansainvälistyä voimakkaammin.

Pihka Collection valmistaa design-tuotteita nahasta. Myös se toimii Tampereella. Yrittäjänä toimii kolme taustaltaan ja osaamiseltaan erilaista omistajaa: suutarikisälli ja artesaani Maisa Salonen, ekonomi ja artesaani Sofia Salmi ja jalkinemuotoilun artesaani ja jalkinemuotoilun opiskelija Roosa Mattsson. Yrityksessä erityistä on nimenomaan kolmen osaamisalueen yhdistäminen yhdeksi yritykseksi.

Palkinnolla haluttiin korostaa käsityöalla toimivien oma-aloitteisten, kasvuhalukuutta omaavien yrittäjien merkitystä talouselämässämme ja samalla parantaa käsityöyrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassamme.

Viktor Julius von Wright tunnetaan käsityöläisten isänä ja sekä yrittäjäliikkeen Suomen varhaisen työväenliikkeen – niin kutsutun wrightiläisen työväenliikkeen – johtajana. Hänen panoksensa oli hyvin merkittävä ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittymisessä.

Ammatillista osaamista edistävän Mestarikiltaneuvosto ry:n yhteydessä toimii vuonna 1958 perustettu von Wrightin nimeä kantava ritaristo. Ritariston jäsenyys on korkein mahdollinen tunnustus merkittävästä toiminnasta korkean osaamisen, kädentaitoalan ja käsi- ja pienteollisuuden hyväksi.

 


Von Wright-innovaatiopalkinnon kriteerit

Valtakunnallinen von Wright-innovaatiopalkinto on ainutkertainen, vain kerran jaettava yrittäjäpalkinto tunnustuksena esimerkillisestä yrittäjyydestä. Arvostetulla palkinnolla halutaan korostaa käsityöalla toimivien oma-aloitteisten, kasvuhalukuutta omaavien yrittäjien merkitystä talouselämässämme ja samalla parantaa käsityöyrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassamme. Palkintokriteereissä huomioidaan erityisesti kädentaito, luovuus ja tuotekehitys, liikeidea ja kasvupotentiaali. Yrityksen toimialan tulee olla kädentaitoalalla tai hyvin lähellä sitä, kuitenkin huomioiden muuttunut maailma ja käsityöalojen monipuolisuus. Yrittäjän tulee olla itsenäinen ja nuorehko. Yrityksen tuotteet ovat jo saavuttaneet tunnettavuutta ja niillä on orastavaa kysyntää ja kasvunäkymiä myös Suomen ulkopuolella. 

Palkinnon saajaa valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • yrityksen toiminta-ajatukseen, tuoteideoiden omaperäisyyteen sekä toiminnan ja tuotteiden jatkuvaan itsenäiseen kehitystyöhön
  • yrityksen viime vuosien aikaiseen kasvuun tai kasvupotentiaaliin, yrityksen toiminnalliseen ja taloudelliseen uudistumiskykyyn sekä mahdollisuuteen kansainvälisessä kilpailussa
  • yrityksen toiminnalliseen kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen omalla toiminta- ja markkina-alueellaan

Lisätietoja

Mestarikiltaneuvoston kiltamestari Mika Hämeenniemi
p. 050 372 4804, mika.hameenniemi@yrittajat.fi

Mestarikiltaneuvoston ylioltermanni Jaakko Laitinen
0400 659 531, jasu.56la@gmail.com 


Von Wright-ritariston Ylimestari Raimo Mäkinen
p. 040 589 4433, raimo.makinen@suomi24.fi