Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Säännöt

Victor Julius von Wright -ritariston ohjesääntö

Ritariston nimi on Victor Julius von Wright -ritaristo (lyhennettynä von Wright -ritarit). Ritaristo perustettiin vuonna 1958.

2 § Ritariston kotipaikka on Helsingin kaupunki ja se toimii Mestarikiltaneuvosto ry:n yhteydessä.

3 § von Wright -ritariston jäsenyys on tunnustus merkittävästä toiminnasta korkean osaamisen, kädentaitoalan ja/tai käsi- ja pienteollisuuden hyväksi. Ritariston jäseneksi valittavalta henkilöltä lisäksi edellytetään, että hän on hyvämaineinen ja laajaa arvostusta omaava ja että hän on ollut mukana myös valtakunnallisessa toiminnassa. Ulkoisena tunnuksenaan ritariston jäsenet kantavat numeroitua von Wright -mitalia ja kokouksessaan mustaa viittaa.

4 § von Wright -ritariston tehtävänä on vaalia korkeaan ammattitaitoon, kädentaitoihin sekä käsi- ja pienteollisuuteen liittyviä asioita, pitää näihin asioihin liittyvien perinteiden arvostusta ja myötävaikuttaa siihen, että nämä perinteet historiatietoineen välittyisivät seuraaville sukupolville.

5 § Mestarikiltaneuvoston Mestarivaliokunta kutsuu elinikäiset ritariston jäsenet, jotka ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä. Varsinaisia jäseniä voi ritaristossa olla kerrallaan enintään 12 henkilöä. He ovat ritariston toimivia jäseniä täysin oikeuksin ja velvollisuuksin 80 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen ritari siirtyy ritariston kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ennen jäseneksi kutsumista Mestarivaliokunta kuulee jäsenkiltoja ja ritaristoa asiassa. Ritarilla on oikeus siirtyä varsinaisesta jäsenyydestä kunniajäseneksi ennen 80 vuoden ikää aina, milloin hän sitä haluaa. Mikäli ritari tulee pysyvästi estyneeksi toimimaan ritaristossa, hän voi pyytää Mestarivaliokunnalta eroa jäsenistöstä

6 § Mestarivaliokunta nimeää ritariston ylimestarin sen jäsenistä kolmen vuoden määräajaksi. Ylimestariksi voidaan valita henkilö, joka nauttii laajaa arvostusta kädentaitoalojen piirissä ja joka on suorittanut mestaritutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon ja saanut Mestarikilta-neuvoston myöntämän mestarinkirjan. Ylimestari voi tulla valituksi uudelleen, ei kuitenkaan useammaksi kuin kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Ritariston varaylimestarin  ritaristo valitsee keskuudestaan aina vuodeksi kerrallaan.

7 § Tämän ohjesäännön mukaisiin kokouksiin ritaristo kokoontuu ylimestarin  tai varaylimestarin toimesta kahdesti vuodessa, toiseen keväällä ja toiseen syksyllä. Mestarikiltaneuvoston toimisto avustaa ritaristoa kokousten järjestelyssä.

8 § Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää Mestarikiltaneuvosto.