Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

SME-företagsbarometern: : Osäkerheten bland SME-företagen har ökat men man håller fast vid arbetsplatserna

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar sjönk klart i början av året. Även investeringarna började minska. SME-företagen håller ändå fast vid sin personal och vill växa.

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar sjönk klart i början av året. Även investeringarna började minska. SME-företagen håller ändå fast vid sin personal och vill växa.

Saldotalet som beskriver SME-företagens konjunkturförväntningar för de nästa 12 månaderna är nu +8. På våren var det +16. Under goda tider var talet över 30.

— Detta beror på den fortsatta ekonomiska tillbakagången och det svagare läget på den finländska hemmamarknaden. Ukrainakrisens eskalering syns däremot inte i resultaten eftersom enkäten genomfördes före de ryska motsanktionerna, säger ekonomist Petri Malinen från Företagarna i Finland.

De svaga ekonomiska utsikterna har också lett till att investeringsviljan åter har börjat sjunka efter den svaga positiva signalen på våren.

Detta framgår SME-företagsbarometern som publicerades den 9 september och som beskriver de små och medelstora företagens verksamhet och ekonomiska miljö. SME-barometern hösten 2014 är baserad på svar från över 5 800 SME-företag. Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet utarbetar en SME-barometer två gånger om året.

 
Arbetsplatserna bibehålls men lönsamheten sjunker
det behövs flexibilitet på arbetsmarknaden

Små företag kämpar sig genom det försämrade ekonomiska läget genom att hålla fast vid sin personal.

— Saldotalet för personalförväntningar + 6 är ganska lågt men ändå positivt och exakt detsamma som för ett år sedan. Nästan 75 procent av SME-företagen tänker behålla det nuvarande antalet anställda, säger Petri Malinen.

— Om man vill trygga arbetsplatserna måste SME-företag uppmuntras att växa och sysselsätta. Detta lyckas genom att djärvt minska inflexibiliteten på arbetsmarknaden, säger verkställande direktör Jussi Järventaus från Företagarna i Finland.

Företagarna är av samma åsikt: På barometern frågade man hur företagandet snabbt kunde främjas. Enligt de svarande är de viktigaste sätten att inrikta företagsstöd till SME-företag samt att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och diversifiera arbetslivet.

Ansvarsfullt bibehållande av arbetsplatser syns klart i SME-företagens lönsamhetsförväntningar. I början av året sjönk saldotalet med 11 enheter till +6. Den största nedgången skedde inom handeln, vars saldoantal sjönk med så många som 14 enheter och som var den enda bransch med ett negativt saldoantal.

 
Tillväxtorienteringen har ökat

Trots den utdragna ekonomiska osäkerheten uppger nästan tio procent av SME-företagen att de fortfarande är starkt tillväxtorienterade och 37 procent att de växer i mån av möjligheter. Tillväxtviljan är klart större än under finanskrisen 2009.

— SME-företag har stor tillväxtpotential. För att realisera tillväxten behövs tillräckligt med sporrar till exempel på arbetsmarknaden, i internationaliseringen och beskattningen, säger Järventaus.

Läs hela SME-företagsbarometern här »