Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

SME-företagarna är missnöjda med kommunernas anskaffningspolitik

SME-företagare runt om i Finland kritiserar sina hemkommuners anskaffningar, eftersom kommuner inte beaktar små företag i anbudsförfaranden. Detta framgår av Företagarna i Finlands enkät Näringspolitikens mätare som besvarades av över 4300 SME-företagare. I samma enkät valde företagarna Keitele i Norra Savolax till Finlands bästa kommun.

SME-företagare runt om i Finland kritiserar sina hemkommuners anskaffningar, eftersom kommuner inte beaktar små företag i anbudsförfaranden. Detta framgår av Företagarna i Finlands enkät Näringspolitikens mätare som besvarades av över 4300 SME-företagare. I samma enkät valde företagarna Keitele i Norra Savolax till Finlands bästa kommun.

Det som företagarna är mest oroade över i kommunernas anskaffningar är att kommunerna inte beaktar små och medelstora företags möjligheter att delta i kommunernas anbudsförfaranden.
— Om kommunerna vill behålla den lokala livskraften måste SME-företag tas ordentligt med i anbudsförfaranden, kräver Anssi Kujala, vice verkställande direktör för Företagarna i Finland.

Kujala påpekar att frågan också har uppmärksammats i EU:s nya anskaffningsdirektiv.
— SME-företagens position måste stärkas med den nationella lagstiftning som är under beredning.
 

Utbildningen är i skick, beslutens effekter på företag bör dryftas

Man bad de svarande att ge ett skolvitsord (4–10) om sin kommuns näringspolitik som helhet. Det var endast nöjaktigt 6,6. Det fanns stora skillnader mellan olika kommuner: de svagaste fick enbart vitsordet 5+, medan de bästa nästan nådde upp till en nia.
— Resultatet är klart: samarbetet mellan kommuner och företagare måste intensifieras, är Anssi Kujalas tolkning av resultatet.

Förutom en övergripande bedömning bedömde företagarna också framgången på näringspolitikens delområden. De bästa vitsorden gavs om utbildning och kompetens samt kommuntjänster och infrastruktur.
Förutom den dåliga anskaffningspolitiken är företagarna missnöjda över att man i kommunerna inte tänker över beslutens effekter på företagens vardag. Det är viktigt att försöka bättre bedöma hur anskaffningssätt och kommunala beslut påverkar företag, eftersom de svarande ansåg att dessa var de viktigaste frågorna i näringspolitiken.
 

Keitele är favoritkommunen för företagare

På basis av enkäten är företagarnas favoritkommun Keitele i Norra Savolax.
— Här samarbetar kommunen friktionsfritt med företagarorganisationen och företagarna, och kommunaldirektören är bra insatt i företagens situation. Kommunen har snabbt kunnat svara på till exempel industriföretagens behov, säger ordföranden för Keitele Företagare Anri Nyyssönen.

— Kommunen kan alltså själv inverka på sin framgång. Till tätgruppen anslöt sig nu nya kommuner som medvetet har förbättrat sitt samarbete med företagarna och företagarorganisationen, påpekar Anssi Kujala.
 

Kommunernas tio i topp:

1. Keitele (Pohjois-Savo) 8,7
2. Muurame (Keski-Suomi) 8,6
3. Kannonkoski (Keski-Suomi) 8,5
4. Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa) 8,1
4. Karstula (Keski-Suomi) 8,1
4. Merikarvia (Satakunta) 8,1
7. Ilomantsi (Pohjois-Karjala) 8
7. Juva (Etelä-Savo 8)
7. Pihtipudas (Keski-Suomi) 8
7. Ruokolahti (Etelä-Karjala) 8


Så här utfördes enkäten

Företagarna i Finland genomför en omfattande enkät om kommunernas näringspolitik med två års mellanrum. På basis av utredningen görs förutom den nationella rapporten även 20 regionala och över 200 kommunspecifika rapporter. Den här gången svarade över 4300 företagare på enkäten.


Företagens och kommunernas samarbete förstärks i maj i Seinäjoki

Företagarna i Finland arrangerar ett stort seminarium om kommunärenden i Seinäjoki den 14. – 15.5. Under seminariet ordnas en diskussionstillställning på svenska om samarbete mellan företag och kommuner.

» Elinkeinopolitiittinen mittaristo 2014  (raporten finns tyvärr endast på finska).


Ytterligare information:

vice verkställande direktör Anssi Kujala, Företagarna i Finland, tfn 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi
näringspolitisk chef Susanna Kallama, Företagarna i Finland, tfn 040 587 2445, susanna.kallama@yrittajat.fi
näringspolitiskt ombud Hannamari Heinonen, Företagarna i Finland, tfn 050 567 3395, hannamari.heinonen@yrittajat.fi


Med över 116 000 medlemsföretag är Företagarna i Finland näringslivets största centralförbund vad gäller antalet medlemmar. Hälften av medlemsföretagen är ensamföretagare och den andra hälften arbetsgivarföretagare. De sysselsätter mer än en halv miljon personer. Företagarorganisationens verksamhet bygger på 400 lokala föreningar, 20 regionala organisationer och 54 branschorganisationer. Ytterligare information: www.yrittajat.fi.