Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sm-företagens förväntningar steg, men det tar tid innan vi når normala förhållanden

Den ekonomiska verksamhetsmiljön för små och medelstora företag har börjat förstärka sig, vilket gör att förväntningarna har stigit en aning. Konjunkturförväntningarnas saldotal är nu +16, då det för ett år sedan bara var +5. Detta framgår av den färska sm-företagsbarometern som besvarades av ca 4 400 sm-företag. Förfrågningen utfördes av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön för små och medelstora företag har börjat förstärka sig, vilket gör att förväntningarna har stigit en aning. Konjunkturförväntningarnas saldotal är nu +16, då det för ett år sedan bara var +5. Detta framgår av den färska sm-företagsbarometern som besvarades av ca 4 400 sm-företag. Förfrågningen utfördes av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

Hela 33 procent av företagen förväntar sig att konjunkturerna kommer att förbättras, medan den motsvarande andelen förra hösten bara 25 var procent. Förväntningarna har stigit i alla de viktigaste branscherna, men samtidigt har skillnaderna mellan branscherna ökat. Tillsvidare har företagen inget konkret bevis på att situationen skulle ha förbättrats, vilket betyder att förväntningarna riktas mer till slutet av året.

Sme-företagsbarometern publiceras två gånger i året. Den publiceras av Företagarna i Finland, Finnvera och Arbets- och näringsministeriet.

Klara besparingsbeslut skulle uppmuntra till att investera

Fastän det finns tecken på en bukt är tron svag. Investeringarna har kommit i gång, men väldigt sakta. Att investeringarna har vaknat upp är positivt, men att de gjort det så sakta berättar att företagen är försiktiga, berättar Företagarna i Finlands ekonomist Petri Malinen.

Tilliten att den offentliga sektorns ekonomi kan fås i balans med att skära ner utgifter skulle enligt Malinen uppmuntra till att investera i Finland.

─ Därför är det viktigt att regeringen tar och fattar klara besparingsbeslut i budgetrian i mars
Inbesparingar ska enligt Malinen ske i en sådan tidtabell, att de skadar den kortsiktiga tillväxten så litet som möjligt.

─ Skatter kan ej längre höjas, för att i denna situation, för att skapa tillväxt och nya arbetsplatser, skulle en höjning skada mest, förklarar Malinen

Arbetsplatserna har förvarats men fler behövs

Förbättringen av sm-företagens konjunkturförväntningar återspeglas ännu inte i en ökning av personalen. Saldotalet för personalförväntningarna på +8 steg med två enheter från föregående höst även om läget på hemmamarknaden har försämrats. Inom industrin var utvecklingen den mest gynnsamma och personalförväntningarna steg mest från föregående höst, med fem enheter. Servicebranschernas sysselsättningsförväntningar är alltjämt en aning bättre än de övriga branschernas.

─ Även om det vanligaste hindret för sysselsättningen är den osäkra efterfrågan, borde man förbättra förutsättningarna för sm-företagens sysselsättningsmöjligheter. Om arbetsmarknadens flexibilitet förbättras, uppstår det nya arbetsplatser och ekonomins hjul börjar rulla. På det här sättet skulle man också förbättra den offentliga ekonomins situation, konstaterar Petri Malinen som tips.

Anpassningen fortsätter

Närmare hälften av sm-företagen berättar att de har anpassat sin verksamhet till det rådande ekonomiska läget. Andelen har ytterligare ökat från föregående höst. De vanligaste anpassningsåtgärderna är permitteringar och andra arbetstidsarrangemang.
─ Det som är positivt är att vart fjärde sm-företag försöker anpassa sig genom att utvidga sin affärsverksamhet till nya produkter. I synnerhet tillväxtorienterade och unga företag gör så här i stället för att gallra sin affärsverksamhet.

» Sammanfattning. 


Ytterligare information
ekonom Petri Malinen, Företagarna i Finland, tfn 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi