Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsförhållandena i små företag är bra

I mikroföretag med under tio anställda är medarbetarna mest nöjda med sina arbetstider, löner och chefer. Enligt undersökningar från tidigare år är andelen individuella avtal om arbetsvillkor allra störst i dessa företag.

I mikroföretag med under tio anställda är medarbetarna mest nöjda med sina arbetstider, löner och chefer. Enligt undersökningar från tidigare år är andelen individuella avtal om arbetsvillkor allra störst i dessa företag.

Anställda i små företag är mest nöjda med sina arbetstider. Där har också brådskan och arbetstakten ökat mindre än i stora företag. I företag med under tio personer utförs klart minst oavlönat övertidsarbete. Anställda i små företag upplever också att deras livssituation tas bra i beaktande vad gäller antalet arbetsuppgifter och arbetstider.

Uppgifterna framgår av Företagarna i Finlands utredning som baserar sig på den information som löntagare gett om kvaliteten på sitt arbetsliv och dess ändringar hösten 2012 i samband med arbets- och näringsministeriets arbetsförhållandebarometer.

— På basis av utredningar från tidigare år är det fråga om anställda i just de företag där andelen individuella avtal om arbetsvillkor är störst, påpekar juridiska ombudet Atte Rytkönen från Företagarna i Finland.
 

I små företag har chefen och arbetstagaren ett bra förhållande

Enligt Företagarna i Finlands utredning är anställda i små företag mera nöjda med sina chefer än anställda i större företag.

— Ju mindre ett företag är, desto oftare upplever medarbetarna att cheferna vill veta deras åsikt när man beslutar om saker som gäller anställda. Chefer i småföretag uppmuntrar också medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och hjälper och stödjer dem, säger Rytkönen om utredningens resultat.

— Ju mindre företag, desto öppnare och mer tillitsfulla relationer, summerar Rytkönen arbetstagarnas syn på förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

I små företag framhävs också en jämlik behandling av medarbetarna.
 

Goda arbetsförhållanden hjälper till att förlänga arbetskarriären

Ett viktigt mål för statsmakten är att få människor att stanna längre i arbetslivet. 
— För tidiga slut på arbetskarriärer kan förebyggas med goda arbetsförhållanden och tidigt ingripande i arbetsplatsernas problem. Som bäst förbättrar bra arbetsförhållanden avsevärt företagens produktivitet och arbetstagarnas välbefinnande, säger Rytkönen.

Små och medelstora företag med under 250 anställda sysselsätter cirka 63 procent av alla företagsanställda.
 

» Pk-yritys — Hyvä työnantaja (tyvärr bara på finska).
På adressen finns också mera detaljerad statistik till grund för det som presenterats i denna utredning. 
 

Ytterligare information
Atte Rytkönen, juridiskt ombud, Företagarna i Finland, tfn 040 751 3839