Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Företagare reagerade kraftigt till dividendbeskattningens förändringar

I början av 2012 sänktes den en gång beskattade dividendgränsen från 90 000 euro till 60 000 euro. Företagarna reagerade väldigt kraftigt till denna försämring av skatteincitament: under 2011 tog man ut betydligt mer dividender än tidigare.

I början av 2012 sänktes den en gång beskattade dividendgränsen från 90 000 euro till 60 000 euro.  Företagarna reagerade väldigt kraftigt till denna försämring av skatteincitament: under 2011 tog man ut betydligt mer dividender än tidigare. Företagarnas dividendinkomster från olistade företag steg med över en fjärdedel jämfört med tidigare året och var alltsomallt 1 384 miljoner euro under 2011.
 
— I värsta fall kan detta ha betytt att företagens soliditet och konjunkturuthållighet har till en del skrotats. Det är iallafall klart att incitamenten för företagsamhet har försvagats och därmed ser det ut att ha påverka investeringsviljan i många små och medelstora företag, säger Petri Malinen från Företagarna i Finland
 
Dessa uppgifter framkommer ur utredningen Företagarnas skatter och inkomster som Företagarna i Finland har gjort, och som baserar sig på de uppgifter som skatteförvaltningen har samlat om FöPL-försäkrade företagares och löntagares inkomster och skatter i beskattningen under skatteåret 2011.
 
— Under 2012 kommer man troligen att se mindre dividendutbetalningar för många företag har inget att dela ut längre. Det kan hända att man pga. skatteförändringar tagit ut mer än det egentliga ekonomiska läget skulle tillåtit. Samtidigt har möjligheterna at investera blivit mindre, förutspår Malinen
 
Företagaren betalar mera skatter för sina inkomster än vad löntagaren gör
 
Företagarens skattegrad är 4,8 procentenheter högre än löntagarens, som har samma inkomstnivå. Man får detta resultat när man tar till hänsyn de skatter som betalas för löne- och kapitalinkomster sam lagstadgade försäkringsavgifter. Inkomstnivån som använts i jämförelsen är vad företagaren har som inkomst i genomsnitt. Denna inkomst var 45 061 euro under år 2011. Med denna inkomstnivå är företagarens skattegrad 33,0 procent och löntagarens 28,2 procent.
 
— Slutresultatet påverkas av bland annat olikheterna i inkomsternas struktur och skillnaderna i socialskyddsavgifterna, konstaterar Petri Malinen.
 
Malinen påpekar att man i pågående skattediskussioner låter att bli att hämta fram företagarnas inkomstbeskattning som en helhet, utan man begränsar diskussionen till bara en viss del av inkomsterna för att dölja helheten.
 
En höjning i företagarnas inkomster – förändringar i dividendbeskattningen är orsaken 
 
Företagarnas inkomster steg under 2011 för andra året i rad och var i genomsnitt 45 061 euro, vilket är 10,9 procent mera en året innan. Denna höjning inkomster var mest på grund av företagarnas reaktioner till dividendsbeskattningsförändringarna i början av 2012.
 
Löntagare hade i genomsnitt en inkomst på 32 798 euro. Detta höjdes med 3,7 procent. Företagare hade därmed i genomsnitt 35 procent i inkomster än löntagare. När man jämför dessa inkomster skall man komma ta i hänsyn att företagare har ungefär en fjärdedel längre arbetsdag än löntagare.
 
Företagarnas inkomster är ojämna
 
Företagarnas inkomster delas inte jämt. Rejält mer än en femtedel av företagarna fick mindre än 15 000 euro i inkomster, nästan två tredjedelar fick under medellönen och bara en femtedel fick mer än 55 000 euro. De som hade under 15 000 euro i inkomster meddelade att företagsverksamheten är på deltid eller en bisyssla.
 
 
En jämförelse med företagarens och löntagarens beskattning för år 2011

 
Företagare
Löntagare
Inkomster
45 061
 
45 061
 
- Varav lön
32 298
72 %
42 349
94 %
- Varav kapitalinkomst
12 763
28 %
2 712
6 %
Betalda skatter
10 647
 
11 061
 
Inkomst efter beskattningen
34 414
 
34 000
 
- Skatter man betalat i företaget
1 977
 
320
 
Bruttoinkomster I (beskattade inkomster och företagsskatt)
47 038
 
45 381
 
Beskattningsgraden med skatten man betalat inom företaget, %
26,8
 
25,1
 
- Lagstadgade försäkringsavgifter
4 332
 
1991
 
Bruttoinkomst II
(bruttoinkomsterI och lagstadgade inkomster)
51 370
 
47 372
 
Totala beskattningsgraden, %
33,0
 
28,2
 

 
För mera information:

ekonomist Petri Malinen, t. 09 2292 2845, petri.malinen@yrittajat.fi