Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Företagare beskattas strängare än löntagare

Företagarens skattegrad är 3 % -enheter högre än en löntagares på motsvarande inkomstnivå. Resultat fås då man beaktar skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster och lagstadgade försäkringsavgifter.

Företagarens skattegrad är 3 % -enheter högre än en löntagares på motsvarande inkomstnivå. Resultat fås då man beaktar skatterna på förvärvs- och kapitalinkomster och lagstadgade försäkringsavgifter.

Som inkomstnivå har använts företagarnas genomsnittliga skattepliktiga inkomster, som var 38 240 euro år 2009. På denna inkomstnivå var företagarens skattegrad 33,0 procent och löntagarens 29,6 procent.

Dessa uppgifter framkommer ur utredningen Företagarnas skatter och inkomster som Företagarna i Finland har gjort, och som baserar sig på de uppgifter som skatteförvaltningen har samlat om FöPL-försäkrade företagares och löntagares inkomster och skatter i beskattningen under skatteåret 2009.

Företagarnas inkomster sjönk, löntagarnas steg lite 
 
Under ekonomins krisår 2009 sjönk företagarnas skattepliktiga inkomster ca 4 procent till 38 240 euro, emedan löntagarnas inkomster steg med ca en procent till 30 552 euro. Tre fjärdedelar av företagarnas inkomster var förvärvsinkomster. Deras andel steg från föregående år med 2 % – enheter. Kapitalinkomsterna sjönk för bägge grupper tydligt. Det är också värt att notera att företagarnas inkomster varierar från år till år under alla ekonomiska lägen mer än löntagarnas inkomster.  

– Företagarna har ca en fjärdedel högre inkomster än löntagarna och ca en femtedel längre arbetsdagar. Granskat på detta sätt får företagarna en lite, endast 5 procent, högre ersättning än löntagarna fastän företagarnas inkomster är osäkra. Företagarens kapital är också bundet till ett riskabelt objekt, det egna företaget, konstaterar ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland. 

De skattepliktiga inkomsterna år 2009 blev för nästan två tredjedelar av företagarna under löntagarnas genomsnittslön och för nästan en femtedel översteg inkomsterna 55 000 euro. För en fjärdedel blev inkomsterna under 15 000 euro, så en del av företagsverksamheten är en bisyssla eller görs på deltid.

Fördelningen av dividendinkomster är sned  

Fast en stor del av företagarnas inkomster är förvärvsinkomst, har också kapitalinkomsten en väsentlig betydelse. För företagaren utgör förvärvs- och kapitalinkomsten en enhetlig helhet. Dividendinkomster är ett resultat av lyckad företagsriskhantering och utvecklandet av företagsverksamheten. Därför skall beskattningen av dividender som fås av icke-noterade bolag behålla incitament.

Företagare fick år 2009 från icke-noterade bolag en miljard i dividender. Den genomsnittliga dividenden var ca 18 000 euro. För merparten av företagarna var dividenderna ändå ganska små: för 80 procent av företagarna blev dividenderna under 5 500 euro. 

>> Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2009 verotustietojen mukaan 

Tilläggsinformation:
ekonom Petri Malinen, tel. (09) 2292 2845, 050 434 59 52
direktör Timo Lindholm, tel. (09) 2292 2856, 050 303 9398

Tabell: Företagarens och löntagarens beskattning på samma inkomstnivå

 
Företagare
Löntagare
Skattepliktiga inkomster
38 240
 
38 240
 
- Varav förvärvsinkomster
28 555
75 %
36 423
95 %
- Varav kapitalinkomst[1]
9 685
25 %
1 817
5 %
Betalda skatter
8 996
 
9 642
 
Nettoinkomst efter beskattningen

29 244
 

28 598
 
 - Skatt sóm betalts i företaget[2]
1 516
 
319
 
  Bruttoinkomster I
  (skattepliktiga   inkomster och  bolagsskatten)

39 756
 

38 559
 
Skattegrad
inkl. skatt som företaget betalat, %

26,4
 

25,8
 
- Lagstadgade försäkringsavgifter
3 925
 
2040
 
Bruttoinkomster II
(bruttoinkomster I och lagstadgade avgifter)

43 680
 

40 599
 
  Helhetsskattegrad, %
33,0
 
29,6
 

[1]Innehåller den s.k. kapitaldividenden, som är enkelt beskattad i företaget.
[2]Fåtts med beräkningsmodell.