Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Viktiga tal 2020

» Se även Företagets förfallodagar 2020

ARBETSPENSIONSPREMIER 

2020

2019

17–67-årig arbetstagare och 18–67-årig företagare

   

ArPL-premie  

(2020 används lönesumman för 2018)

% av löner

% av löner

 • under 2 086 500
 • Eventuella kundgottgörelser och rabatt på skötselkostnader sänker avgiften. Om arbetsgivarens lönebelopp har varit minst 2 086 500 euro år 2019, är försäkringsavgiften därtill beroende av invalidpensionsavgiften i enlighet med avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

25,3 %

 

25,2 %

 

Arbetstagarens andel

Arbetstagarens andel ingår i den totala avgiften. Arbetsgivaren innehåller försäkringspremien från arbetstagarens lön.
På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53-62 åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent.

 • arbetstagarens andel, 1752 år
 • arbetstagarens andel, 5362 år
 • arbetstagarens andel, 63-67 år

7,15 %
8,65 %

7,15 %

6,75 %

8,25 %

6,75 %

Tillfällig arbetsgivare

Inga permanent anställda och lönesumman under 8 676 €/6 mån.

25,3 %

25,2 %

ArPL-inkomstens nedre gräns

60,57 %

59,36 €/mån

 FöPL-premie

 • 1852 år
 • 5362 år* (en övergångsbestämmelse 2017–2025)
 • 63–67 år

*På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53-62 åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent.  FöPL-avgiften ändras från början av det följande året när en entreprenör når 53 eller 63 år.

24,10 %
25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

Ny företagare

 • 1852 år
 • 5362 år* (en övergångsbestämmelse 2017–2025)
 • 63–67 år

18,798 %

19,968 %

18,798 %

 

18,798 %

19,968 %

18,798 %

* Betalningsprocenten för en företagare som fyllt 53 år träder i kraft från början av året efter att han eller hon fyllt 53 och fortsätter till slutet av det kalenderår under vilket företagaren fyller 63 år.

     

FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns

7 958,99 €

7 799,37 €/år
     

FöPL-arbetsinkomstens övre gräns

 180 750,00 €

177 125 €/år

Arbetslöshetsskydd: rätt till FPA:s grunddagpenning

 13 076 €/v

12 816 €/år

Företagaren kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa

 13 076 €/v

12 816 €/år
 

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 

2020

2019

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som inte fyllt 16 år eller som fyllt 68 år.

 1,34 %

0,77 %

LÖNTAGARENS OCH FÖRETAGARENS SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIE

Den försäkrades sjukförsäkringspremie

2020

2019

löntagarna % av lönen

 1,18 %

1,54 %

företagarna % av lönen

1,33 %

1,77 %

förmånstagarna (pension och förmån)

1,65 %

1,61 %

* Om löne- eller arbetsinkomsten är totalt minst 14 282 euro.

   

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER

för 17–64-åringar

1,25 %

1,50 %

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/styles/wysiwyg/public/migrated_images/e.gif?itok=IlDgLVs3

Totalt

Totalt

arbets-

givarens
andel

arbets-

tagarens

andel

  

2020

2019

2020  

2019  

2020  

2019

Till en lönesumma på 2 086 500 €

1,70 %

2,0 %

 0,45 %  

0,50 %  

 1,25 %  

1,50 %  

För den del som överstiger 2 086 500 €

2,95 %

3,55 %

1,70 %

2,05 %

 1,25 %

1,50 %

Av ArPL-försäkrad delägares lönesumma
Uppbärs inte av FöPL-försäkringsskyldiga

1,10 %

1,28 %

0,45 %

0,50 %

 0,65 %

0,78 %

ARBETSOLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIE

2020

2019

Obligatorisk när totalsumman av de löner som under kalenderåret betalats till de anställda är 1 200 euro (i genomsnitt).

 0,70 %

0,70 %

GRUPPLIVFÖRSÄKRINGSPREMIE

2020

2019

Olycksfallsförsäkringsbolaget uppbär i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag (i genomsnitt).

 0,07 %

0,07 %

Se även:

 

 

» Logga in med ditt medlemsnummer vid denna nätsidas övre kant för att läsa mera!

Som medlem av Företagarna i Finland hålls du uppdaterad.

Vi publicerar med jämna mellanrum information om företagande åt våra medlemmar. Med att bli medlem får du alla våra förmåner till ditt förfogande.