Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Viktiga tal 2021

» Se även Företagets förfallodagar 2021

ARBETSPENSIONSPREMIER 

2021

2020

17–67-årig arbetstagare och 18–67-årig företagare

   

ArPL-premie  

(2021 används lönesumman för 2019)

% av löner

% av löner

 • under 2 125 500
 • Eventuella kundgottgörelser och rabatt på skötselkostnader sänker avgiften. Om arbetsgivarens lönebelopp varit minst 2 125 500 euro år 2019, är försäkringsavgiften dessutom beroende av invalidpensionsavgiften enlighet  avgiftsklassen och nedsättningen av avgiftsförlustandelen.

24,8 %

 

25,3 %

 

Arbetstagarens andel

Arbetstagarens andel ingår i den totala avgiften. Arbetsgivaren innehåller inne  försäkringspremien från arbetstagarens lön.
På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53–62 -åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent.

 • arbetstagarens andel, 1752 år
 • arbetstagarens andel, 5362 år
 • arbetstagarens andel, 63-67 år

7,15 %
8,65 %

7,15 %

7,15 %

8,65 %

7,15 %

Tillfällig arbetsgivare

Inga permanent anställda och lönesumman under 8 790 €/6 mån.

24,8 %

25,3 %

ArPL-inkomstens nedre gräns

61,37 %/mån

60,57 €/mån

 FöPL-premie

 • 1852 år
 • 5362 år* (en övergångsbestämmelse 2017–2025)
 • 63–67 år

*På grund av övergångsbestämmelsen uppbärs en 1,5 procentenheter högre avgift från 53–62 -åringar mellan 2017 och 2025. Under samma period är deras pensionstillväxt 1,7 procent i stället för 1,5 procent.  FöPL-avgiften ändras från början av det följande året när en entreprenör når 53 eller 63 år.

24,10 %
25,60 %

24,10 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %

Ny företagare

 • 1852 år
 • 5362 år* (en övergångsbestämmelse 2017–2025)
 • 63–67 år

18,798 %

19,968 %

18,798 %

 

18,798 %

19,968 %

18,798 %

* Betalningsprocenten för en företagare som fyllt 53 år träder i kraft från början av året efter att han eller hon fyllt 53 och fortsätter till slutet av det kalenderår under vilket företagaren fyller 63 år.

     

FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns

8 063,57 €

7 958,99 €
     

FöPL-arbetsinkomstens övre gräns

 183 125 €

180 750,00 €

Arbetslöshetsskydd: rätt till FPA:s grunddagpenning

 13 247 €/år

13 076 €/år

Företagaren kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa

 13 247 €/år

13 076 €/år
 

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 

2021

2020

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som inte fyllt 16 år eller som fyllt 68 år.

 1,53 %

1,34 %

LÖNTAGARENS OCH FÖRETAGARENS SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIE

Den försäkrades sjukförsäkringspremie

2021

2020

löntagarna % av lönen

 1,36 %

1,18%

företagarna % av lönen

1,55 %

1,33 %

förmånstagarna (pension och förmån)

1,65 %

1,65 %

* Om löne- eller arbetsinkomsten är totalt minst 14 766 euro.

   

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER

för 17–64-åringar

1,40 %

1,25 %

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/styles/wysiwyg/public/migrated_images/e.gif?itok=IlDgLVs3

Totalt

Totalt

Arbetsgivarens
andel

Arbetstagarens

andel

  

2021

2020

2021  

2020  

2021  

2020

Till en lönesumma på 2 0169 000 €

1,90 %

1,70 %

0,50 %  

0,45 %  

1,40 %

1,25 % 

För den del som överstiger 2 169 000 €

3,30 %

2,95 %

1,90 %

1,70 %

1,40 %

 1,25 %

Av ArPL-försäkrad delägares lönesumma
Uppbärs inte av FöPL-försäkringsskyldiga

1,15 %

1,10 %

0,50 %

0,45 %

0,65 %

 0,65 %

ARBETSOLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIE

2021

2020

Obligatorisk när totalsumman av de löner som under kalenderåret betalats till de anställda är 1 300 euro (i genomsnitt).

 0,70 %

0,70 %

GRUPPLIVFÖRSÄKRINGSPREMIE

2021

2020

Uppbärs av olycksfallsförsäkringsbolaget i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag (i genomsnitt).

 0,07 %

0,07 %

Se även: