Etusivu > Ohjeet Tyonantajalle

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hallituksen linjaukset 20.3.2020

Mitä hallitus linjasi työlainsäädännön muutoksista, milloin muutokset tulevat voimaan ja miten ne vaikuttavat? 

Suomen hallitus kertoi perjantaina 20.3.2020 tiedotustilaisuudessaan toimenpiteistä, joiden tavoitteena on turvata ihmisten toimeentulo ja yritysten maksuvalmius koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. 

Osana toimenpiteitä hallitus esitti myös muutoksia työlainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2020 ja ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Kesäkuussa eduskunta hyväksyi määräaikaisten lainsäädäntömuutosten jatkamisen ja muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Muutokset ovat seuraavat:

1. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen

Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään.

2. Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia 

Laajennetaan lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. 

Lomautustilanteessa työntekijällä tulee olla oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

3. Lyhennetään lomautusilmoitusaikaa 

Lyhennetään työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään. Tämä toteutetaan työehtosopimusten sekä työlainsäädännön kautta.

4. Koeaikapurun laajentaminen

Sallitaan koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Samalla säädetään, että koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä.

5. Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen 9 kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu tähän samassa yhteydessä tehtävien määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana.

Tarkista noudatettava työehtosopimus

Joidenkin työehtosopimusten osalta on jo sovittu tilapäisistä muutoksista, kuten mm. lyhyemmistä lomautusilmoitusajoista tai yt-neuvotteluiden kestoajoista. Lisää tietoa työehtosopimusten lomautus- ja YT-neuvotteluajoista on tämän sivuston sivulla Tilapäiset TES-muutokset.