Ompelualan Yrittäjät | Yrittajat.fi

Etsi

Ompelualan Yrittäjät

Ompelualan Yrittäjien liitto on perustettu vuonna 1994 valvomaan maassamme toimivien ompelijoiden, pienten ompelimoiden sekä muiden ompelualan yritysten etuja.

Liiton nimi muutettiin yhtenäisen asun mukaiseen muotoon Suomen Yrittäjien kanssa.
Uudeksi nimeksi vahvitettiin 18.11.2008 Ompelualan Yrittäjät ry.

Ompelualan Yrittäjät on Suomen Yrittäjien jäsen. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 29 jäsentä, 8 opettaja / oppilas- ja eläkeläisjäsentä. Opiskelijajäsenyys ja eläkeläisjäsenyys on otettu myös jäsenyysmuodoiksi. Suurin osa jäsenistä on pieniä yrityksiä.

Ompelualan Yrittäjät tarjoaa alan koulutusta. Meillä on myös tehokas vaikutuskanava, olemmehan Suomen Yrittäjien toimialajäsenjärjestö. Suomen Yrittäjistä saa jäsenmaksua vastaan lakimiesneuvontaa esim. työsuhde-, yrityksen perustamis- ja laajentamisasioissa, ulkomaankaupassa jne. Taloudellisia etuja mm. hotellimajoitusta, poltto-aine-etuja, vakuutusetuja ym. 

Ompelualan  Yrittäjien hallituksen jäseniä on kutsuttu eri paikkakuntien vaatetus- ja tekstiilialan neuvottelukuntiin, vaatetusalan toimikuntaan sekä muihin alan luottamustehtäviin.

Ompelualan Yrittäjät julkaisee näillä kotisivuilla tarviketoimittajalinkit, joita päivitetään tilanteiden mukaan. Listalta löytää alan luotettavat toimittajat. Se on saanut hyvän suosion niin jäsenistön kuin toimittajien keskuudessa.

Alan messuilla pyrimme olemaan mukana kertomassa toiminnastamme ja haistelemassa alan uusia tuulia.