Nuorten työllistymisen haasteet ja yrittäjyys | Yrittajat.fi

Etsi

Nuorten työllistymisen haasteet ja yrittäjyys

Nuoria painostetaan töihin ja aktivoitumaan työmarkkinoilla opiskeluiden ohella mutta tästä on tehty erittäin hankalaa. Koulun ohella työskenteleminen on rajoitettua koska opintotuen saamisella on kuukausittaiset tulorajat (keskimäärin 660€/kk) eikä monella yrityksellä ei ole tarjota työpaikkaa keskiarvolta 12 h/vko tekevälle opiskelijalle. On tietenkin vuokrafirmoja joiden kautta voi tehdä keikkaluontoisia töitä esimerkiksi kaupoissa mutta sekään ei välttämättä edistä oman osaamisen kartoittamista ellei oma urasuuntautuminen ole kyseiselle alalle.

Työllistyminen on tänä päivänä kaikille vaikeaa mutta nuorille sitä vielä enemmän sillä useampi työpaikka vaatii aikaisempaa alan kokemusta. Tämän seurauksena syntyy noidankehä; miten hankkia työkokemusta jos kukaan ei palkkaa? Työharjoittelusta voi saada tarvittavaa kokemusta ja luoda kontakteja mutta sitä ei välttämättä arvosteta samalla tavalla työnhaussa kuin varsinaista palkkatyötä. Työharjoittelu on kuitenkin vain pintaraapaisu yrityksen työelämästä johtuen harjoittelun lyhyestä kestosta ja rajatusta sisällöstä. Parhaimmassa tapauksessa se voi kuitenkin poikia työsuhteen.

On kuitenkin otettava huomioon että työnhaussa oma aktiivisuus palkitaan. Hyvällä asenteella sekä omalla innokkuudella on merkitystä. Työmarkkinoilla kiinnostutaan enemmän aktiivisista nuorista jotka näyttävät itse omaa haluaan päästä töihin. Nuorilla tosin on usein epävarmuutta työnhaussa sekä omissa taidoissa. Siksi onkin tärkeää, että jo peruskoulusta lähtien nuoria kannustetaan oma-aloitteellisuudessa sekä yrittelijäisyydessä. Epäonnistumiset kuuluvat asiaan mutta niiden kautta opitaan uusia asioita ja pystytään kehittämään omia vahvuuksia joita voidaan hyödyntää työrintamalla.

Yksi hyvä keino nuorilla on työllistää itse itsensä ryhtymällä yrittäjäksi esimerkiksi toiminimen muodossa. Näin hän ei välttämättä joudu kohtaamaan yllämainittuja ongelmia ja oppii tahtomattaankin tärkeitä yritys- ja työelämän taitoja. Yrittäjyys henkisten kannattaakin pyrkiä luomaan työelämän kontakteja harjoitteluiden ja opintojen ohessa mahdollista tulevaa yrittäjäelämää varten. Jotta tulevaisuudessa pystyttäisiin tarjoamaan enemmän töitä kokemattomillekin nuorille, tulisi tehdä parempaa yhteistyötä esimerkiksi koulujen sekä työmarkkinoiden kesken.

 

Kirjoittajat ovat Hilla Pennanen, Olga Ruhanen, Miko Montonen ja Sami Tiisala

Laurean ja Yrittäjien yhteisblogi

Blogin kirjoittajina toimivat Laurean opiskelijat ja pk-seudun yrityselämässä mukana olevia vaikuttajia.