Etsi

Eduskuntavaalit 2019

Tiedossamme olevista Vantaan Yrittäjien jäsenistä seuraavat ovat ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä.

Kolme tärkeintä tavoitetta kansanedustajan työssäsi?

 

Allan Buss
RKP

1. Saada ihmiset äänestämään toimivan demokratian puolesta.

2. Pienyrittäjän arkea on helpotettava ja työvoiman palkkauksesta tulee tehdä nykyistä helpompaa.

3. Avointa ja rakentavaa keskustelua vaikestakin asioista yli puoluerajojen.

 

Eija Liinakoski
AhoLiina Oy
Perussuomalaiset

1. Yrittäjän eläkevakuutusta tulee kehittää, sillä nykyisillään se on kallis. YEL-vakuutusmaksujen tulee ollakorkeintaan 10 % pienyrittäjän vuosiansiosta. Ne on saatava pienyrittäjillä täysinverovähennyskelpoisiksi.

2. Verotusta helpotettava alkavilla yrityksillä vähintään kolmenvuoden ajaksi.

2. Työnantajan ja työtekijöiden tasa-arvo, sopimukset osittain paikallisilla sopimuksilla. Yrittäjän ja työntekijöiden sopimukset tulee laatiasiten, että työntekijä saa neuvotella paremman sopimuksen yhdistämällä ammattiliittojen sopimusta ja työnantajan ehdotusta, molempien eduksi ja paremman lopputuloksen saamiseksi. Työntekijän oikeusturva tulee taata. Ammattiliittojen ja yrittäjien yhteistyötä tulee parantaa.

 

Nina Nummela
Ravintola Annan Kartano
www.ninanummela.fi
Liike Nyt

1. Vaaliteemojani ovat yrittäjyys ja Suomen talous.

2. Yrittäjien turhaa sääntelyä tulee purkaa, paikallista sopimista edistää ja yrittäjien sosiaaliturvaa parantaa.

3. Suomen talous saadaan kasvuun työllisyyttä ja tuottavuutta parantamalla. Se ei onnistu ansiotulo- ja pääomaveroja korottamalla.

 

Carita Orlando
Orlando Consulting Oy
www.caritaorlando.fi
Kokoomus

1. Työllisyysastetta on nostettava. Syntyvyys on laskenut ja väestömme ikääntyy huimaa vauhtia. Työn tekemisen ja työllistämisen on oltava aina kannattavaa. Ylläpitääksemme hyvinvointiyhteiskunnan tason, on jokaisen   työkykyisen osallistuttava työelämään. En kannata vastikkeetonta perusturvaa. Se edistää nuorten syrjäytymistä. Sosiaaliturvauudistus ja perhevapaauudistus on toteutettava mahdollisimman pian.

2. Kokonaisveroastetta on laskettava. Työntekijälle käteen jäävän palkan ja työnantajan kokonaiskustannusten erotus on liian suuri. Työn verotus on liian kireää. Yrittäjäomistajan verotuksen tulee olla riskinottoon kannustavaa.

3. Nuorille turvattava polku työelämään. Nuorten syrjäytyminen on estettävä kokonaan. Opetusta ei voi siirtää yritysten hoidettavaksi. Ammatillisen koulutuksen resursseja on lisättävä. Vähintään toisen asteen koulutus on varmistettava kaikille nuorille.

 

Ruut Sjöblom
Seepsula Oy
www.ruutsjoblom.fi
Kokoomus

1. Hyvinvointi tarkoittaa, että huolehdimme jokaisesta. Päiväkotien, koulujen ja ikääntyneiden palveluiden on oltava turvallisia ja laadukkaita. Palvelut tulee olla helposti saavutettavissa. Nuorten asiat tulee ottaa vakavasti ja jokaiselle täytyy turvata peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikka.

2. Suomen on oltava hyvä maa tehdä työtä ja yrittää. Työllisyyttä täytyy nostaa. Tarvitsemme laajan verouudistuksen niin, että muutamme työn verotuksen kannustavammaksi, yritysverotuksen ja yritystukien kokonaisuuden sellaiseksi, että Suomessa yrittäminen kannattaa. Yritysten on myös kyettävä kasvamaan ja työllistämään. Lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että yrittäjällä on myös konkurssin jälkeen mahdollisuus yrittää uudelleen.

3. Ympäristö, ihminen ja talous ovat kokonaisuus päätöksenteossa ja toiminnassa. Yhteiskunnan on otettava vastuu ympäristöystävällisen tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävän kehityksen innovaatioihin ja ratkaisuihin on panostettava.

 

Tuula Viitanen
Tmi TK Viitanen
Kansalaispuolue r.p.

1. Yrittäjän eläkevakuutusta tulee kehittää, sillä nykyisillään se on kallis. YEL-vakuutusmaksujen tulee ollakorkeintaan 10 % pienyrittäjän vuosiansiosta. Ne on saatava pienyrittäjillä täysinverovähennyskelpoisiksi.

2. Verotusta helpotettava alkavilla yrityksillä vähintään kolmenvuoden ajaksi.

2. Työnantajan ja työtekijöiden tasa-arvo, sopimukset osittain paikallisilla sopimuksilla. Yrittäjän ja työntekijöiden sopimukset tulee laatiasiten, että työntekijä saa neuvotella paremman sopimuksen yhdistämällä  ammattiliittojen sopimusta ja työnantajan ehdotusta, molempien eduksi ja paremman lopputuloksen saamiseksi.  Työntekijän oikeusturva tulee taata. Ammattiliittojen ja yrittäjien yhteistyötä tulee parantaa.