Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vantaan Yrittäjien Palvelut jäsenille 2021 -esite

Vantaalaisen yrittäjän puolesta

Yrittäjät luovat talouskasvun. Me tuemme sitä vahvistamalla yrittäjyyden edellytyksiä. Yrittäjien edunvalvonta on tärkein tehtävämme.

Yrittäjien ääni kuuluville

Toiminta-alueemme on Vantaa. Yhteistyö kaupungin kanssa on tiivistä ja toimivaa. Kaupunki vaikuttaa suuresti yritystoiminnan edellytyksiin. Se tekee myös suuren määrän hankintoja. Hankinnat on tehtävä siten, että kaikki yrittäjät pääsevät mukaan kilpailutuksiin.Yrittäjämyönteisyyden lisääminen edellyttää edunvalvontatyötä. Vaikuttamisessa tavoite on varmistaa, että päätöksenteon perustana ovat oikeat ja riittävät tiedot yrittäjien ja elinkeinoelämän näkemyksistä.

Kustannukset avattava julkisella sektorilla

Yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia tuottaa palveluja on parannettava. Valinnanvapauden toteuttaminen on elinehto, jotta yrittäjät pääsevät mukaan tarjouskilpailuun ja kuntalaiset saavat laadukkaita ja edullisia palveluita.

 

Tutustu Vantaan Yrittäjiin tästä esitteestä PDF iconesite_vuosi_2021.pdf

 

Esa Niinivaara
puheenjohtaja
Vantaan Yrittäjät
esa @ niinivaara.com