Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Apua pienyrittäjille: Pääsääntöinen maksuehto jatkossa 30 päivää

Presidentti Sauli Niinistö vahvisti 10.4. lakimuutoksen, jolla pyritään rajoittamaan yritysten välisiä maksuaikoja 30 päivään. Suomen Yrittäjien mukaan muutos on todella tarpeellinen, sillä nyt ylipitkät maksuajat ovat ajaneet pienyrityksiä taloudellisiin vaikeuksiin. Laki astuu voimaan 1.5.2015.

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista muuttuu siten, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Ennen raja oli 60 päivää.

– On erittäin tärkeää, että hallitus ja eduskunta ehtivät käsitellä asian, lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjät teki loppuvuodesta 2013 oikeusministeriölle aloitteen maksuehtolain muuttamisesta niin, että kaupallisten sopimusten maksuajat saisivat olla korkeintaan 30 päivää. Samoihin aikoihin eduskunnassa tehtiin suunnilleen saman sisältöinen lakialoite, jonka allekirjoitti yli sata kansanedustajaa.

Makkulan mukaan lakiuudistus osoittaa selvästi, että lainsäätäjä tarkoittaa hyväksyttäväksi maksuajaksi nimenomaan 30:ä päivää, vaikka pidemmästä maksuajasta voi edelleen sopia.

– Se, että toinen osapuoli vain ilmoittaa maksuehtojen pidentyneen, ei ole sopimista!

Vaikutukset pitää varmistaa

Makkula korostaa, että lain astuttua voimaan sen vaikutuksia on seurattava. Suomen Yrittäjät nostaa esille epäkohtia, jos havaitaan, että pieniltä yrityksiltä edellytetään kohtuuttomia maksuehtoja kauppojen saamiseksi.

– Jos näin käy, lainsäädäntöä pitää tiukentaa.

Taustaa: Pitkät maksuajat ajavat pienyrityksiä talousvaikeuksiin

Syksyn 2013 Pk-yritysbarometrissa 44 prosenttia vastaajista kertoi, että oli joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuajan. Näistä lähes viidennes oli joutunut hyväksymään 60 päivän maksuajan ja 36 prosenttia yli 60 päivän maksuajan. Valtaosa maksuaikoja koskeviin kyselyihin vastanneista yrittäjistä ei ollut tyytyväisiä nykyiseen maksuaikojen sääntelyyn, vaan halusi muutosta.

Kun pk-yritys ei saa ajoissa maksua toimittamastaan palvelusta tai tuotteesta, se joutuu helposti itse vaikeuksiin, kun maksua odottavan yrityksen pitää löytää korvaavaa käyttöpääomarahoitusta. Pahimmillaan yritys ei saa lyhytaikaista käyttöpääomarahoitusta, ja se joutuu maksuvaikeuksiin.

Pitkien maksuaikojen aiheuttamat kustannukset heijastuvat hintoihin, mikä puolestaan heikentää yritysten kilpailukykyä. Kohtuullisten maksuehtojen varmistaminen lisää rahan kiertonopeutta yhteiskunnassa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2951, janne.makkula@yrittajat.fi