Etsi

Järjestö

Pääkaupunkiseudun Yrittäjille merkittäviä luottamuspaikkoja

Suomen Yrittäjien hallitus on perustanut valiokuntia ja verkostoja tukemaan järjestön hallituksen työtä ja asioiden valmistelua. Suomen Yrittäjien valiokuntien ja verkostojen tehtävänä on tuoda asioiden valmisteluun ja yrittäjien asioiden ajamiseen laaja-alaista yrittäjien asiantuntemusta suoraan kentältä.

Valiokuntien ja verkostojen toiminta tukee samalla Suomen Yrittäjien keskustoimistossa työskentelevien asiantuntijoiden työtä ja ne ovat työvaliokunnan sekä hallituksen apuna asioiden valmistelussa. Valiokuntien näkemykset ja kannanotot tulevat hyväksyttäviksi Suomen Yrittäjien työvaliokuntaan tai hallitukseen. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenet voivat olla suoraan yhteydessä valittuihin luottamushenkilöihin halutessaan edistää omia ideoita ja näkemyksiä.

Pääkaupunkiseudun Yrittäjien edustajina valittiin seuraavat henkilöt:

- Juha Koponen, Build Care Oy, Vantaan Yrittäjät, puheenjohtaja kansainvälisyysvaliokunta
- Aija Bärlund, Aija Bärlund Oy, Espoon Yrittäjät, jäsen kansainvälisyysvaliokunta
- Leea Mellin, Tilitoimisto Melco Oy, Espoon Yrittäjät, jäsen ruotsinkielinen verkosto
- Ulla Kuusimäki, Ullan Haloo, Espoon Yrittäjät, jäsen yksinyrittäjäverkosto
- Salla Lyytinen, Salla Lyytinen, Vantaan Yrittäjät, jäsen yksinyrittäjäverkosto
- Tommi Valtonen, TakuuSähkö Oy, Vantaan Yrittäjät, puheenjohtaja työmarkkinavaltuuskunta
- Monika Pöldkivi, Sivex Oy, Vantaan Yrittäjät, varajäsen työmarkkinavaltuuskunta
- Kirsi Åkerlund, Snellmanlex Oy, Espoon Yrittäjät ja Päivi Repo, Paveco Oy, Espoon Yrittäjät hänen varajäsenenään, jatkavat työmarkkinavaltuuskunnassa. Heidät on valittu vuosi sitten ja heidän toimikautensa jatkuu vielä kuluvan vuoden.
- Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Carita Orlando, Orlando Consulting Oy, toimii Suomen Yrittäjien työvaliokunnan edustajana rakentamisen valiokunnassa sekä ruotsinkielisessä verkostossa.