Etsi

Yrittäjyys

Kohtuullinen meno jatkuu

Vantaalaisten pk-yritysten odotukset tulevasta ovat maltillistuneet. Erityisesti henkilökunnan määrän kasvattamisen suhteen on suunta muuttunut, vaikka saldoluku edelleen onkin positiivinen. Yleiset suhdannenäkymät ovat Vantaalla samalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin.

Laskukulman jyrkkyydestä huolimatta yleinen suhdannenäkymä on edelleen reilusti positiivinen. Saldoluku eli paranemisen ja heikkenemisen erotus on yhä kolmenkymmenen yläpuolella. Yrittäjät ja yritykset ovat pitkän alakulon jälkeen edelleen kohtuullisessa tilassa.

Pk-barometrin antama tulos on jossain määrin ristiriidassa Pääkaupunkiseudun Yrittäjien oman suhdanneodotuksia peilaavan kyselyn kanssa. Vantaan ja Espoon Yrittäjien jäsenille tehdyssä kyselytutkimuksessa odotukset niin yrityksen kuin yrittäjän oman talouden kehittymisen osalta olivat selkeästi Pk-barometria positiivisemmat.

Mahdollisesti erot vastauksissa selittyvät osin erilaisella otannalla. Yrittäjäjärjestöjen jäsenkyselyssä vastaajista enemmistö on yksinyrittäjiä, kun Pk-barometrissa on työnantajayrityksiä hiukan enemmän.

Pk-barometrin mukaan Vantaalla pk-yritysten kasvuhakuisuus on hienoisessa kasvussa. Reilut puolet vantaalaisista pk-yrityksistä aikoo kasvaa voimakkaasti tai mahdollisuuksiensa mukaan.

Olennaista on nähdä kehityssuunnat, mutta myös taso, jolla tällä hetkellä ollaan. Suurin haaste on edelleen investointien arkailu. Vantaalla vastaajista vain runsas neljännes on hakenut ja saanut ulkopuolista rahoitusta viimeisimmän 12 kuukauden aikana.

Vantaan Yrittäjien toimitusjohtaja Esa Mänttäri iloitsee siitä, että rahoitusta ei ole haettu lainkaan käyttöpääoman pönkittämiseen. Neljännes on hyödyntänyt ulkopuolista rahoitusta omistusjärjestelyjen tai yrityskauppojen rahoittamiseen.

Tulokset käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tekemästä pk-barometritutkimuksesta.

 

Esa Mänttäri
Vantaan Yrittäjät
toimitusjohtaja
p. 0400 557 411

 

Vantaan Yrittäjät on vantaalaisten pk-yritysten edunvalvontajärjestö. Vantaan Yrittäjät toimii asiantuntijana ja vaikuttajana parantaen pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä. Yhdistyksessä on jäseniä noin 2000.