Etsi

Emergency banner

Työmarkkinat

Työnantajille uusi kannustin palkkatuella työllistämiseen

Nyt voi työnantaja saada työ- ja elinkeinotoimistolta työllistämispalkkion, mikäli palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkion suuruus on 4 000 euroa, ja se on työntekijäkohtainen kertapalkkio. Palkkiomallia kokeillaan 1.1.2019-30.6.2019.

Kenelle palkkio myönnetään?

Palkkio voidaan myöntää elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea henkilön palkkauskustannuksiin aikaisintaan 1.9.2018 alkaen. Lisäksi seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

• Palkkatuen suuruus on 40 % tai 50 % pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen palkkauskustannuksista

• Työsuhde on solmittu 1.1.2019 jälkeen ja se on toistaiseksi voimassa oleva heti palkkatuetun työn alkaessa

• TAI työsuhde on alkanut määräaikaisena aikaisintaan 1.9.2018 ja se muutetaan aikaisintaan 1.1.2019 toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen jälkeen

• Työaika on yli 80% alalla sovellettavasta kokoaikaisen työtekijän enimmäistyöajasta.

Miten työllistämispalkkiota haetaan?

Palkkiota tulee hakea TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen on oltava voimassa palkkiota haettaessa.

Työllistämispalkkiohakemus löytyy TE-palveluiden Työnantajille/Yrittäjille -sivustolta Tukea rekrytointiin -osiosta.

Hakemus lähetetään Uudenmaan TE-toimiston kirjaamoon:

Postiosoite: PL 1003, 00521 Helsinki

Heräsikö Sinulla kysymyksiä työllistämispalkkiosta? Ota yhteyttä Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluihin, puh. 0295 040 002