Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Järjestö

Vantaan Yrittäjien Yrittäjäinfo nro 3_2020

Uusin Vantaan Yrittäjien Yrittäjäinfo (nro 3_2020) on ilmestynyt. Lehti ilmestyy kuudesti vuodessa.

Tässä numerossa asiaa mm.:

  • kuinka jäsenenä voi vaikuttaa laaja-alaisesti
  • yritys voi hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin
  • kuinka yrityssaneerauksella voi ratkaista koronasta aiheutuneita ongelmia
  • urheilukaupan diplomikauppiaasta Kai Lehmuksesta
  • miten yritysvastuulla saadaan tuottoa viivan alle
  • julkisten hankintojen mahdollisuuksista
  • Intermed Oy:n (kannessa toimitusjohtaja Katja Pihlaja) tarjoamaa sertifioitua huoltopalvelua
  • ym. ym.

Lue lehti täällä.

Kannen kuva Petteri Mattila / Taidepalvelu Dipinto Oy