Etsi

Demokratia panttivankina

Elämme parhaillaan mielenkiintoista, mutta raskasta aikaa. Tätä kirjoittaessa ei ole tietoa, mihin kiista irtisanomislaista seuraavan viikon aikana kääntyy; löytyykö ulospääsy vai ajavatko lain vastustajat kansantalouden entistä pahempaan tilanteeseen.

Se on käynyt selväksi, että tosi paikan tullen yrittäjän ymmärtäjiä ei paljon ole. Pienyrittäjän etua ajaville kynnys, jonka yli ei saisi mennä, on hyvin matala ja liikkumavaran haluaa asianosaisille määrittää muut – aivan kuten yleissitovuudella on kautta aikojen tehty.

Keskustelua vaivaa epäjohdonmukaisuus. Li Andersson ihmettelee uutislähetyksessä hallituksen toimia ”merkityksettömän lakimuutoksen” vuoksi. Jos hanke on merkityksetön, miksi vastareaktiot sitten ovat jättimäisiä?

Palkansaajajärjestöt peräänkuuluttavat turvaa työsuhteisiin, mutta eivät halua tunnustaa sitä syy-seuraussuhdetta, että työllistämisen riskit ajavat yritykset käyttämään vuokratyövoimaa, tekemään nollatuntisopimuksia tai teettämään työt yrittäjältä laskutettavana työnä. Kaikki niitä toimia, joita ammattiyhdistysliike paheksuu. Lakihankkeella pyritään saamaan työmarkkinat toimimaan joustavammin, mikä olisi omiaan vähentämään poikkeavia työn muotoja pysyvien työsuhteiden eduksi. Tätä ei nähdä.

Sekin vallitsevassa tilanteessa on tyypillistä, että vastuu omista reaktioista vieritetään toisille. Syyttävä sormi on osoittanut yrittäjäjärjestöäkin. Minun oikeudentajuni mukaan voimatoimiin turvautuva on vastuussa omista teoistaan ja niiden suhteellisuudesta tilanteeseen nähden.

Suomen Yrittäjien agendalla on ollut työmarkkinoiden joustoja edistäviä toimenpide-ehdotuksia koko olemassa olonsa ajan. Esillä oleva lakiesitys irtisanomissuojan keventämisestä pienissä yrityksissä on oikean suuntainen, mutta se voisi olla parempi. Asiallisen syyn tulisi riittää perusteeksi, jotta ero nykyiseen tilanteeseen olisi selkeämpi ja laki siten vaikuttavampi.

Pienyrittäjäjäsenten etujen mukainen toiminta on oikeutemme ja velvollisuutemme. Suomessa on pystyttävä viemään eteenpäin työlainsäädännön modernisointiin tähtääviä lakimuutoksia demokraattiseen päätöksentekoon perustuen. On täysin kestämätöntä, jos lainsäätäjät ovat ikuisesti lakkouhkauksien panttivankeina.

Tässä blogissa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimi- ja luottamushenkilöt katsovat maailmaa yrittäjien näkökulmasta.

Outi Hongisto

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja.