Etsi

Hyvä vai paha irtisanominen

Lehden sisäsivuilla puhutaan vaikuttamisesta. Siitä, miten tehdään taustatyötä, jotta saadaan asioita eteenpäin yhteiskunnassa – meidän tapauksessamme yrittäjän kannalta parhain päin.  

Joskus asioiden edistäminen on helppoa, toisinaan hyvinkin kivikkoista. Jälkimmäisen kanssa ollaan tekemisissä juuri nyt, kun esitys henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä on johtamassa kiivaaseen poliittiseen taisteluun.

Irtisanominen on herkkä asia ja sen minkään muotoinen edistäminen koetaan yksinomaan kovana ja kielteisenä. Yhteiskunnallinen keskustelu on tässäkin asiassa niin yksiraiteista, että työnantajan – juuri sen pienyrittäjän – asemaan asettuminen ja kysymyksen tarkastelu hänen kannaltaan, ei mahdu sallittujen vaihtoehtojen joukkoon.

On suuri vahinko, jos hyväksymme, että asioita tarkastellaan yksipuolisesti ja vain yksi totuus sallien. Tällöin suljetaan mahdollisuus muutosten myönteisiltä seurauksilta. Vaikutusmekanismit ovat harvoin yksinkertaisia.

Jos tarkastelemme irtisanomista yksilön kannalta, meidän tulee hyväksyä yksilönäkökulmaksi myös yrittäjän tilanne. Mitä pienempi yritys, sen suurempi suhteellinen merkitys on yhden työntekijän työpanoksella. Jos kahden hengen yrityksessä viisikymmentä prosenttia työpanoksesta ei täytä tehtäväänsä, on kysymyksessä iso ongelma. Jos irtisanomisperusteet eivät nykylainsäädännön puitteissa täyty, on yrittäjällä vaihtoehtona vain maksaa väärästä valinnastaan. Joko yrityksen tulos kärsii, yrittäjä itse palaa loppuun tai yrittäjä maksaa kalliisti muodollisesti väärin perustein tehdystä irtisanomisesta. 

Kansantalouden näkökulmasta hukkaamme resursseja tehottomuuteen. Jos yrityksellä on mahdollisuus joustavasti löytää oikea tekijä kuhunkin tehtävään ja tilanteeseen, yritys menestyy. Yrityksen menestyksen myötä kohenee työllisyys ja koko kansantalous.

On perin omituista ajatella, että irtisanomisen helpottaminen johtaisi mielivaltaisiin potkuihin. Ajatteleeko joku oikeasti, että yritys pitää palkkalistoillaan ihmisiä vain odottaen mahdollisuutta päästä heistä eroon? Jokainen työntekijä on palkattu tarpeeseen. Yrityksillä ei kuitenkaan ole varaa maksaa kuin siitä työstä, joka myös tulee tehdyksi.

Jos työn teettäminen palkkasuhteessa on liian vaikeaa, työ teetetään toisin. Siksi vuokratyön osuus on kasvanut palkkasuhteiden kustannuksella, samoin on kasvanut yrittäjänä tehdyn laskutettavan työn osuus.

Jos poliittisena tavoitteena on pysyvien työsuhteiden lisääminen, tulee tavoitteen edellytykset saattaa myös kuntoon. Esimerkiksi irtisanomisia helpottamalla, niin vastakkaiselta kuin se saattaa kuulostaakin.

Tässä blogissa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimi- ja luottamushenkilöt katsovat maailmaa yrittäjien näkökulmasta.

Outi Hongisto

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja.