Etusivu > Päijät-Hämeen Yrittäjät > Jasenedut Ja Palvelut > Neuvontapalvelut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankintaneuvonta

Päijät-Hämeen Yrittäjät on aloittanut uuden hankintaneuvontapalvelun, johon yrittäjät ja hankintayksiköt voivat olla yhteydessä hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Hankintaneuvonnan tavoitteena on
- saada hankintayksiköt muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin
- aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin

Palvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä.

Palvelu tarjoaa yrittäjälle
- tietoa ja apua tarjouskilpailuun osallistumiseen
- paremmin mukaan markkinavuoropuheluun
- kanava oman kunnan hankintojen kehittämiseen

Palvelu tarjoaa hankintayksikölle
- apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
- markkinatietoa hankintojen tueksi
- työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen

Hankintaneuvontapalvelua Päijät-Hämeen Yrittäjissä hoitaa

Jenni Vesanen
järjestöpäällikkö
050 576 5503
jenni.vesanen@yrittajat.fi

Taustaa

Palvelun mahdollistaa Työ- ja elinkeinoministeriö, joka on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen palvelun järjestämiseen.

Uusi hankintalaki osoitti rahoitusta tarjoajille suunnattuun uuteen hankintaneuvontaan. Jo aiemmin veloituksetonta neuvontaa on ollut tarjolla, mutta vain hankintayksiköille. Pienemmät ja paikalliset tarjoajat eivät ole menestyneet julkisissa hankinnoissa siksi, että ostoskoko on ylittänyt pienempien mahdollisuudet toimittaa ja, koska tarjouksen jättäminen on koettu vaikeaksi ja työlääksi. Lainmuutos purkaa näitä ongelmia torjumalla kohtuuttomia liikevaihtovaatimuksia ja edellyttämällä hankintojen toteuttamista pienemmissä osissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen, jolla yrittäjäjärjestö järjestää neuvonnan. Yrittäjäjärjestö on ylivoimainen yritysten edustaja paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen rakenteensa ansiosta ja tavoittaa tarjoajat ja hankintayksiköt erinomaisesti. Käytännössä yrittäjiä ja muita tarjoajia neuvovat maakunnalliset hankintaneuvojat.

Miten mukaan julkisiin hankintoihin

Tietoa avoimista tarjouspyynnöistä julkaistaan useassa eri kanavassa. Päijät-Hämeessä julkisten hankintojen tarjouspyynnöt ovat pääsääntöisesti esille HILMASSA, HankintaSampossa sekä Cloudian  pienhankintapalvelussa. 

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMASSA ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EU-ilmoituksista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset.

HankintaSampo on pienhankintojen kilpailutukseen tarkoitettu palvelu, joka on käytössä mm. Lahdessa, Orimattilassa ja Asikkalassa. Palvelussa julkaistaan tarjouspyynnöt kansallisen hankintarajan eli 60 000 euron alittavista hankinnoista. Palvelua käyttää myös moni muu kaupunki ja julkisyhteisö Päijät-Hämeen ulkopuolella.

Cloudian pienhankintapalvelua käyttävät Hollola ja Heinola.