Etusivu > Päijät-Hämeen Yrittäjät > Jasenedut Ja Palvelut > Tietoa Yrittajalle

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omistajanvaihdokset

Omistajanvaihdosta harkitsevalle on Päijät-Hämeessä tarjolla apua monelta eri toimijalta. Mikäli harkitset yrityksen myyntiä tai ostamista pääset asiassa eteenpäin seuraavien organisaatioiden avulla.


Finnvera
Yksi tapa ryhtyä yrittäjäksi on olemassa olevan yrityksen ostaminen. Yritysjärjestelyissä rahoitusta tarvitaan yleensä kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Finnvera tarjoaa näihin tilanteisiin lainoja ja takauksia.

» Nettisivut


Hämeen ELY-keskus
ELY-keskuksesta saa tukea, kun yritys kehittää omaa toimintaansa. ELY-keskus tarjoaa palveluita, joiden avulla tähdätään pk-yritysten yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen. Neuvontaa ja ohjausta oikealle asiantuntijalle tarpeen mukaan.

» Yhteyshenkilö: Terttu Pitkänen p. 0295 025 078, terttu.pitkanen(a)ely-keskus.fi
» Nettisivut


Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Palvelemme alueemme yrityksiä ja yhteisöjä tiedottamalla, neuvomalla ja edistämällä niiden verkottumista ja yhteistyötä. Jäsenpalveluistamme tunnetaan erityisesti koulutuspalvelumme. Kauppakamarimme jäsen saa maksutonta perusneuvontaa laki- ja veroasioissa.


Hämeen TE-toimisto
Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. Starttiraha on TE-toimiston myöntämää harkinnanvaraista tukea henkilölle, joka aloittaa yritystoiminnan. Sen myöntämisessä otetaan huomioon mm. toimialan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla jonne yritystoiminta käynnistyy. Starttirahaa on mahdollista saada myös omistajanvaihdostilanteissa.

» Lisätietoa starttirahasta ja sen hakemisesta


Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta, tutkimuksia ja kehittämisprojekteja yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Tarjolla on myös harjoittelijoita erilaisiin tehtäviin. Koulutuksiin osallistutaan tutkintokoulutuksen, avoimen ammattikorkeakouluopiskelun ja täydennyskoulutuksen kautta. Yrittäjyys ja omistajanvaihdostilanteet kytkeytyvät opiskelijan henkilökohtaisiin opintoihin. Jatkajaa voidaan etsiä aloilla ja www. dynastart. fi –sivuston kautta. Yrityskohtaisia projekteja toteutetaan räätälöidysti, sopimuksen mukaan.

» Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjonta
» Alakohtaiset työelämäpalvelut
» Yrittäjyyden opetus ja ohjaus: Sari Suominen, sari.suominen(a)lamk.fi, 044 708 0590


Päijät-Hämeen Yrittäjät
Päijät-Hämeen Yrittäjät tarjoaa jäsenistölleen koulutusta, verkostoja sekä neuvontaa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Yrityspörssi.fi-palvelussa yrittäjän on mahdollista jättää myynti-ilmoitus liiketoiminnasta ja yrittäjäksi aikova voi tehdä ostoilmoituksen jonkin toimialan yrityksestä. Yrittäjäjärjestö myös ohjaa omistajanvaihdosta harkitsevan yrittäjän julkisten tai yksityisten omistajanvaihdospalveluiden puoleen.


Verkostosta Voimaa –hanke (Itä-Häme)
Verkostosta voimaa –hankkeen omistajanvaihdos- ja sukupolvenvaihdospalvelut tarjoavat henkilökohtaista palvelua. Asiakas ohjataan oikean asiantuntijatahon palveluihin. Henkilökohtaisen palvelutarveselvityksen perusteella asiakkaalle tarjotaan mm. neuvontaa
starttirahan hakuun ja yrittäjäkoulutukseen ohjaamista. Verkostosta Voimaa –rakennemuutoshanke antaa yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosasioissa alkuneuvontaa Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä.

» Yhteyshenkilö: projektityöntekijä Seppo Laakso. p. 044 743 2254