Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankkeet

VERKOSTOITUVAT SOTE-YRITYKSET

Päijät- Hämeen Yrittäjät on kumppanina Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeessa yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun (hallinnoija), Lappeenrannan Teknillisen yliopiston (Lahden yksikkö) ja Lahden Seudun Kehitys LADECin kanssa. Verkostoituvat sote-yritykset -hanke antaa yrittäjille konkreettisia työkaluja, tukea, tietoa, valmennusta ja apuja mm. yritysverkostojen muodostamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Verkostoituvat sote- yritykset hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan mikro ja pk-yritysten asemaa markkinoilla olemalla taustatukena sekä auttaa niitä kehittämään palveluitaan vastaamaan kansalaisten terveyden- ja sairaudenhoidon tarpeita uudistuvassa toimintaympäristössä.

Päijät-Hämeen Yrittäjät toimii Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeen avaintoimijana pienten sosiaali- ja terveyspalvelualan tuottajien identifioimiseksi ja saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteiden piiriin. Tavoitteena on saavuttaa pienet yritykset ja edistää näiden välisten verkostoliiketoiminnan vaihtoehtojen löytämistä. Valinnanvapauden toteutuessa palveluiden järjestäjän vastuu palveluohjauksesta kasvaa ja palveluohjaajien markkinatuntemuksen merkitys kasvaa. Hankkeen avulla Päijät-Hämeen Yrittäjät vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä ja palvelutarjonnan tuntemusta yritysten ja julkisen sektorin välillä.

Hankkeeseen osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Tule mukaan!

     

Ota yhteys!

Anne Timonen, LAMK

Marjut Suokas, LADEC

Satu rinkinen, LUT

Monna Salmi, Päijät-Hämeen Yrittäjät

Videot

Hoiva-alan yritykset kertovat Versote-hankkeesta
https://www.youtube.com/watch?v=b0lk6qQJD0s

Versotesta verkostoksi
https://www.youtube.com/watch?v=HVGBIcAiynM&t=13s

Sote-uutiskirjeet

Sote-uutiskirje 2020, lue tästä »

Sote-uutiskirje 2/2019, lue tästä »

Sote-uutiskirje 1/2019, lue tästä »

Sote-uutiskirje 1/2018, lue tästä »

Sote-uutiskirje 2/2018, lue tästä »

Sote-uutiskirje 3/2018, lue tästä »

Sote-uutiskirje 4/2018, lue tästä »

Yrityscaset

Henkilöesittelyt

Perustiedot

Hankkeen vaikuttavuus

Hankkeen toimenpiteiden ja verkostoliiketoiminnan mallien kokeilujen kautta päijäthämäläisten sote-alan yritysten voimavarat säilyvät ja palvelut kehittyvät toimintaympäristöön ja asiakastarpeeseen sopiviksi. Sen myötä niillä on paremmat mahdollisuudet vahventaa yrityksensä elinkaarta, säilyttää kilpailukykynsä ja löytää paikkansa sotepalvelukentässä isojen toimijoiden ohella.

Hankkeen tausta

Hankkeen taustalla on v. 2017 alkanut valtakunnallinen sotepalvelutarjonnan uudistus ja niiden hankkimisen valinnanvapauslaki. Sote-uudistus on laajavaikutteinen rakennemuutos, joka ohjaa alan kehitystä ja vaikuttaa vahvasti hyvinvointialan liiketoiminnan uudistumiseen ja kehittymiseen. Uudistus tulee muuttamaan sosiaali- ja terveysalan palveluntuottamisen tarjontaa ja niiden saatavuutta, sekä antaa asiakkaalle valinnanvapauden hankkia palvelunsa haluamaltaan palveluntarjoajalta. Uusi sote-malli tuo mukanaan muutoksia ja mahdollisuuksia yritysten liiketoimintaan sekä palvelutarjontaan ja lisää markkinoilla kilpailua asiakkaiden valinnanvapauden myötä.

Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Lahden Seudun Kehitys LADEC sekä Päijät-Hämeen Yrittäjät.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Toteutusaika                              
1.1.2018 - 30.6.2020

Projektin tila
Käynnissä

Toteutusalue
Kansallinen

Rahoitus
EAKR 2014-2020

Päijät-Hämeen Yrittäjien rooli
Osatoteuttaja

Painoala
Sosiaali- ja terveysalan yritykset, sote- ja maakuntauudistus

Projektipäällikkö

Monna Salmi
Puh. 050 326 6208
Email