Etsi

Hankkeet

VERKOSTOITUVAT SOTE-YRITYKSET

Päijät- Hämeen Yrittäjät on kumppanina Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeessa yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun (hallinnoija), Lappeenrannan Teknillisen yliopiston (Lahden yksikkö) ja Lahden Seudun Kehitys LADECin kanssa. Verkostoituvat sote-yritykset -hanke antaa yrittäjille konkreettisia työkaluja, tukea, tietoa, valmennusta ja apuja mm. yritysverkostojen muodostamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Verkostoituvat sote- yritykset hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja terveysalan mikro ja pk-yritysten asemaa markkinoilla olemalla taustatukena sekä auttaa niitä kehittämään palveluitaan vastaamaan kansalaisten terveyden- ja sairaudenhoidon tarpeita uudistuvassa toimintaympäristössä.

Päijät-Hämeen Yrittäjät toimii Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeen avaintoimijana pienten sosiaali- ja terveyspalvelualan tuottajien identifioimiseksi ja saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteiden piiriin. Tavoitteena on saavuttaa pienet yritykset ja edistää näiden välisten verkostoliiketoiminnan vaihtoehtojen löytämistä. Valinnanvapauden toteutuessa palveluiden järjestäjän vastuu palveluohjauksesta kasvaa ja palveluohjaajien markkinatuntemuksen merkitys kasvaa. Hankkeen avulla Päijät-Hämeen Yrittäjät vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä ja palvelutarjonnan tuntemusta yritysten ja julkisen sektorin välillä.

Hankkeeseen osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Tule mukaan!

     

Ota yhteys!

Anne Timonen, LAMK

Marjut Suokas, LADEC

Satu rinkinen, LUT

Monna Salmi, Päijät-Hämeen Yrittäjät

Ajankohtaista

Tapahtumat ja koulutukset 2019

SAVE THE DATE: Uusi suunta digitalisaation hyödyntämiseen sote-alan yrityksessä

Lahden ammattikorkeakoulu järjestää yrittäjille valmennussarjan, joka tarjoaa valmiuksia yrityksen uudistamiseen. Valmennussarja toteutetaan seuraavasti:

  1. Valmennuspäivä 2.9.2019 klo 12-16 Digitalisaatioajan meiningin luominen: toimintamallin uudistaminen, uudet ansaintamallit ja markkinoille asemoituminen
  2. Valmennuspäivä 7.10.2019 klo 12-16 Oivallus digitalisaatiosta: kokeilut ja ketterä kehittäminen
  3. Valmennuspäivä 4.11.2019 klo 12-16 Liiketoimintahaasteisiin ratkaisuja digitalisaation avulla: kilpailukykyä monikanavaisuudella ja tehokkuutta hyvällä palvelulla

Valmennus sisältää luentoja ja workshop –työskentelyä. Valmennuksesta vastaa LAMIA Oy.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Taina Anttonen, Yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu, '); // -->  

Sote-uutiskirjeet

Sote-uutiskirje 2/2019, lue tästä »

Sote-uutiskirje 1/2019, lue tästä »

Sote-uutiskirje 1/2018, lue tästä »

Sote-uutiskirje 2/2018, lue tästä »

Sote-uutiskirje 3/2018, lue tästä »

Sote-uutiskirje 4/2018, lue tästä »

Henkilöesittelyt

Taina Anttonen kannustaa hyödyntämään digitaalisuutta

Taina Anttonen toimii yliopettajana Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-koulutuksessa. Tainan erityisosaaminen painottuu digitaalisten palvelujen, asiakkuuden ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Taina on koulutukseltaan filosofian tohtori ja terveystieteiden maisteri. Lisäksi Tainalla on tiimimestari -koulutus ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Tainalla on yli kahdenkymmenen vuoden työkokemus ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Taina on toiminut aiemmin yliopistollisissa sairaaloissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä.

”Tuon hankkeeseen kehittämiskokemustani yrittäjien ennakointi – ja tulevaisuusosaaminen lisäämiseksi. On tärkeää tunnistaa haasteet asiakkuuden ja työn muuttaessa muotoaan uusissa, digitaalisessa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysalalla” Taina kiteyttää.

”Sosiaali- ja terveysuudistuksen yhtenä tavoitteena on, että digitaalinen asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa lisääntyy. Yritysten kannattaa seurata ajantasaista keskustelua ja pohtia, mitä ratkaisevia muutoksia tarvitaan omassa yrityksessä vuoteen 2021 mennessä, kun uudistuksen pitäisi näillä näkymin astua voimaan.”

Tainan tavoittaa seuraavilla yhteystiedoilla:

Taina Anttonen
Yliopettaja
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 1707
taina.anttonen@lamk.fi


Asiakkuusjohtamisen osaamista vahvistamaan Tarja Korpela!

Tarja Korpela työskentelee Lahden ammattikorkeakoulussa lehtorina, ja on liittynyt hankkeen riveihin joulukuussa. Tarja toimii Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen vastuuopettajana, ja hänen työhönsä kuuluu mm. johtamis- ja hoitotyön asiantuntijakoulutusten suunnittelu ja koordinointi. Aiemmin Tarja on toiminut valmentajana Lahden ammattikorkeakoulun palvelumuotoiluväylällä, jolloin hän on kehittänyt käyttäjälähtöisiä palveluja yrityksille ja julkiselle puolelle.

”Tehtävänäni on tuoda sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaamista hankkeeseen. Tutkin väitöstutkimuksessani palvelua julkisen puolen hoitoprosessissa. Sitä kautta olen perehtynyt palveluun ja asiakaslähtöiseen toimintaan”, Tarja kiteyttää. 

Tarja on koulutukseltaan sairaanhoitaja, hallintotieteen maisteri sekä ammatillinen aineopettaja. Tohtoriksi Tarja on väitellyt 2017. Hankkeessa Tarja auttaa yrityksiä erityisesti palveluprosessien kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

”Palvelun ytimessä on aina asiakas ja siksi palveluni suuntautuu yritysten asiakasjohtamisen parantamiseen. Käytännössä tämä tapahtuu yritystyöpajojen ja Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeessa mukana oleville yrityksille tehtävien opinnäytetöiden kautta.”

Tarja vannookin sote-uudistuksen keskellä asiakaskeskeisen toiminnan nimeen.

”Toimintaympäristö näyttää tällä hetkellä varsin arvaamattomalta yritysten näkökulmasta katsottuna. Vahvistamalla asiakasymmärrystä, asiakkaiden palvelukokemuksia ja tyytyväisyyttä kaikki sote-alan toimijat voivat luoda menestystä nykyiselle ja tulevalle toiminnalleen.”

Tarjan sparraukseen pääset seuraavilla yhteystiedoilla:

Tarja Korpela
Lehtori
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 0878
tarja.korpela@lamk.fi

Perustiedot

Hankkeen vaikuttavuus

Hankkeen toimenpiteiden ja verkostoliiketoiminnan mallien kokeilujen kautta päijäthämäläisten sote-alan yritysten voimavarat säilyvät ja palvelut kehittyvät toimintaympäristöön ja asiakastarpeeseen sopiviksi. Sen myötä niillä on paremmat mahdollisuudet vahventaa yrityksensä elinkaarta, säilyttää kilpailukykynsä ja löytää paikkansa sotepalvelukentässä isojen toimijoiden ohella.

Hankkeen tausta

Hankkeen taustalla on v. 2017 alkanut valtakunnallinen sotepalvelutarjonnan uudistus ja niiden hankkimisen valinnanvapauslaki. Sote-uudistus on laajavaikutteinen rakennemuutos, joka ohjaa alan kehitystä ja vaikuttaa vahvasti hyvinvointialan liiketoiminnan uudistumiseen ja kehittymiseen. Uudistus tulee muuttamaan sosiaali- ja terveysalan palveluntuottamisen tarjontaa ja niiden saatavuutta, sekä antaa asiakkaalle valinnanvapauden hankkia palvelunsa haluamaltaan palveluntarjoajalta. Uusi sote-malli tuo mukanaan muutoksia ja mahdollisuuksia yritysten liiketoimintaan sekä palvelutarjontaan ja lisää markkinoilla kilpailua asiakkaiden valinnanvapauden myötä.

Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Lahden Seudun Kehitys LADEC sekä Päijät-Hämeen Yrittäjät.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Toteutusaika                              
1.1.2018 - 30.6.2020

Projektin tila
Käynnissä

Toteutusalue
Kansallinen

Rahoitus
EAKR 2014-2020

Päijät-Hämeen Yrittäjien rooli
Osatoteuttaja

Painoala
Sosiaali- ja terveysalan yritykset, sote- ja maakuntauudistus

Projektipäällikkö

Monna Salmi
Puh. 050 326 6208
Email