Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjävaltuutetut

Valtuutettu Yritys Puolue

Asikkala
Kaarina Jokinen
Jari Laaksonen
Riitta Lalla
Terttu Mäkinen
Nieminen Juri
Matti Raunio
Katja Riihilahti

Hartola
Tero Mäyrä
Tapio Nieminen

Heinola
Mika Leppälä
Henri Saari
Juha Tähkänen
Tapio Väli-Torala

Hollola
Petri Engman
Teemu Kinnari
Kari Sulonen

Kärkölä
Hannu Nurminen


Lahti
Alettin Basboga
Hannu Kaasinen
Francis McCarron
Juha Rostedt
Ville Skinnari

Orimattila
Saija Hakonen
Susanna Särkinen
Jussi Vahe

Padasjoki
Pasi Ahola
Kalle Jaakkola
Ilkka Mertsalmi
Erkki Syrjänen
Heikki Toivonen

Sysmä
Mika Järvinen
Veikko Kotolahti
Mia Kärkkäinen
Eija Nurminen


Metsä-Patu Ky
Järvi-Hämeen Osuuspankki
Seniorineuvoksetar
T&H Mäkinen Oy
Kuntavelho
Asikkalan Telttapalvelu
Iso-Naappilan Loma Ky


Karhulan tila
EKL-Ohjaus Tapio Nieminen


Kusmiku Oy
I-Tuotanto Oy
Louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy
RecTec Engineering Oy


Perhekoti Joikula Oy
Kinnarin Tilatoimi Oy
Kari Sulonen Tmi


Itäkeskuksen fysikaalinen hoitolaitos
Hannu Nurminen Ky


Bogaletin Oy
Rengaspalvelu Kaasinen Oy
Kelttikorut 925
Oy Canncolor Ab
Enterprise institute Finland


LVI-Palvelut Hakonen Oy
Golf Tailors Oy
Mainos Visitor Oy


Hokan maatila/Aholanmökit
Keinuhonka Oy
Padasjoen Koivujaloste Oy
Alijärvi Oy
Karabi Oy


Järvisen Liikenne Oy
Sysmän Konehuolto Oy
Camping Sysmä
Sysmän Sanomat Oy/LähiLehti


KOK
KOK
VIHR
SDP
KOTIKUNTA
KESK
KOK


KESK
KESK


PS
KOK
KOK
KOK


KOK
KOK
KOK


KÄRKÖLÄSDP
KOK
KOK
KOK
SDP


KOK
SITOUT
KOK


KESK
KOK
VIHR
VIHR
KOK


KOK
KESK
KOK
KESK