Etsi

Tiedote

Aloite: Palvelusetelit avuksi sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen

Päijät-Hämeen Yrittäjien sosiaali- ja terveysalan valiokunta on koonnut kevään 2015 aikana alan yrittäjien palautetta ja ehdotuksia sote-alan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Saadun palautteen pohjalta valiokunnan päätavoitteeksi nousi palvelusetelikäytäntöjen kehittäminen ja volyymin kasvattaminen alueella.
 
Palvelusetelin nykyistä laajamittaisempi hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi on kirjattu useamman kunnan ja peruspalvelualueen tavoitteeksi Päijät-Hämeessä, mutta tarjonta ja käyttö on kuitenkin alueella edelleen verraten vähäistä.  

Päijät-Hämeen Yrittäjien sosiaali- ja terveysalan valiokunta on tehnyt alueen kunnille aloitteen lisätä palvelusetelimäärärahoja ja soveltamiskohteita jo vuoden 2016 talousarvion yhteydessä helpottamaan sosiaali- ja terveysalan budjettitavoitteiden toteutumista.

Lue aloite tästä

Lisätietoja:
Outi Hongisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, puh. 050 597 8802
Eija Bouras, Päijät-Hämeen Yrittäjien sote-valiokunta, puh. 044 572 3079
Saara Laatta, Päijät-Hämeen Yrittäjien sote-valiokunta, puh. 040 134 4669
Kirsi Miss, Päijät-Hämeen Yrittäjien sote-valiokunta, puh. 040 526 5601
Tiina Wangel, Päijät-Hämeen Yrittäjien sote-valiokunta, puh. 0400 487 992