Etsi

Tiedote

Kannanotto: Starttirahan ja palkkatuen saatavuus turvattava Päijät-Hämeessä

Julkisuudessa esillä ollut TE-toimiston palkkatukeen ja starttirahoihin varattujen määrärahojen puute ei saa vaarantaa itsensä työllistämistä ja nuorten mahdollisuutta päästä työelämään palkkatuen avulla. Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy edellyttävät välittömiä vaikuttamistoimenpiteitä, jotta starttirahan ja palkkatuen myöntämiseen tarvittava rahoitus pystytään turvaamaan. Ministeriön määrärahaleikkaukset on kyseenalaistettava.

Julkisuudessa esillä ollut TE-toimiston palkkatukeen ja starttirahoihin varattujen määrärahojen puute ei saa vaarantaa itsensä työllistämistä ja nuorten mahdollisuutta päästä työelämään palkkatuen avulla. Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy edellyttävät välittömiä vaikuttamistoimenpiteitä, jotta starttirahan ja palkkatuen myöntämiseen tarvittava rahoitus pystytään turvaamaan. Ministeriön määrärahaleikkaukset on kyseenalaistettava.

Vuonna 2014 Päijät-Hämeen alueella perustettiin 867 uutta yritystä. Starttirahan merkitys itsensä työllistävän yrittäjän näkökulmasta on suuri ja se tuo taloudellista turvaa liiketoiminnan aloittamiseen. Esimerkiksi vuonna 2013 starttiraha myönnettiin Päijät-Hämeessä 129:lle aloittavalle yritykselle. Itsensä työllistävä yrittäjä on tulevaisuudessa myös potentiaalinen työnantaja. Yrittäjyyttä tulee tukea erityisesti nykyisessä työllisyys- ja suhdannetilanteessa ja siksi myös starttirahan saatavuus tulee ehdottomasti turvata.

Työvoimakoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittiseen avustuksiin käytettävä määräraha Hämeen TE-toimistolla vuodelle 2015 on 38,4 miljoonaa euroa. Starttirahan osuus näistä varoista on häviävän pieni. Vuonna 2015 starttirahan perusosan suuruus on 32,80 € päivässä eli noin 705 € kuukaudessa ja sitä maksetaan vähintään 6 kuukautta ja korkeintaan 18 kuukautta. Mikäli starttirahaa myönnettäisiin 130:lle yritykselle 6 kuukauden ajaksi tarkoittaa se vain noin 550 000 euron kustannusta eli alle 1,5 prosenttia Hämeen TE-toimiston 38,4 miljoonan euron määrärahasta. Starttiraha on paitsi väärä säästökohde myös kustannusvaikutuksiltaan vähäinen osa TE-toimiston määrärahoja.

Palkkatuki on monelle vastavalmistuneelle ja työttömänä olleelle nuorelle mahdollisuus työelämän alkuun. Työnantajalle palkkatuki pienentää työllistämisen kynnystä tarjoten helpotetun mahdollisuuden ryhtyä työnantajaksi ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Palkkatuen epääminen tarkoittaa käytännössä merkittävää leikkausta nuorten työllistymismahdollisuuksiin ja nuorisotakuun toteutumiseen.

Ei ole johdonmukaista politiikkaa käyttää yhtä aikaa työllisyyden hoitoon merkittävästi yhteiskunnan varoja ja evätä työllistämismahdollisuuksia toisaalla. Päijät-Hämeessä on ryhdyttävä voimakkaaseen vaikuttamistyöhön, jotta katko starttirahojen ja palkkatuen myöntämisessä on mahdollisimman lyhyt.

Lahdessa 11.2.2015

Päijät-Hämeen Yrittäjät          Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy


Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Outi Hongisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 050 597 8802

Toimitusjohtaja Jukka Rantanen, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, p. 044 749 9288