Etsi

Tiedote

Päijät-Hämeen teollisuusyritykset luottavat omaan tulevaisuuteensa, mutta kantavat huolta Suomen kilpailukyvystä

Päijäthämäläiset teollisuusyritykset luottavat omaan kykyynsä vastata tulevaisuuden haasteisiin, mutta Suomen kilpailukyky silti huolettaa. Tämä käy ilmi Päijät-Hämeen Yrittäjien Teollisuus Päijät-Hämeessä -selvityksestä.

Päijäthämäläiset teollisuusyritykset luottavat omaan kykyynsä vastata tulevaisuuden haasteisiin, mutta Suomen kilpailukyky silti huolettaa. Tämä käy ilmi Päijät-Hämeen Yrittäjien Teollisuus Päijät-Hämeessä -selvityksestä.

Erityisesti korkean osaamisen ja pientuotannon osalta tulevaisuus nähtiin valoisana. Palvelutason nostaminen, pitkäaikainen liiketoiminnan kehittäminen ja erikoistuminen ovat ketterien pienyritysten mahdollisuus pärjätä paitsi Suomessa, myös globaalissa kilpailussa. Sen sijaan yrittäjätkään eivät usko työvoimavaltaisen teollisuuden säilymiseen Suomessa. Suuri osa vastanneista pitää työvoiman kokonaiskustannuksia liian suurena suhteessa tuottavuuteen. Työmarkkinoiden joustavuutta tarvittaisiin lisää, jotta yritykset pystyisivät tasaamaan tuotannon ja suhdanteiden vaihteluita ketterämmin.

Selvitys vahvisti näkemyksen päijäthämäläisen teollisuuden riippuvuudesta kansainvälisten markkinoiden suhdanteista. Vientiyrityksillä on alihankintaverkostojen kautta työllistävä vaikutus suurimpaan osaan Päijät-Hämeen teollisuudesta, sillä kyselyn mukaan 75 % alueen teollisuusyritysten tuotannosta menee joko suoraan tai välillisesti vientimarkkinoille. Suoraan vievien yritysten osuus oli 25 %. Vain kotimarkkinoille päätyviä tuotteita valmistavien teollisuusyritysten osuus on niin ikään 25 %.
 
Myös alihankintatuotannon merkitys on Päijät-Hämeen teollisuudessa suuri. Yrityksistä 80 % harjoittaa alihankinta- tai sopimusvalmistusta jossakin määrin. Pääasiallisen liikeidean perusteella puhtaasti alihankintayritykseksi itsensä määritteli 34 % vastaajista. Yritysten välisen verkostoitumisen edistämistä pidettiin tärkeänä kehittämisaiheena.

Teollisuusyritykset kehittävät prosesseja ja tuotteita osana päivittäistä liiketoimintaa. Tuotekehitystoiminta tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti yrityksen sisällä tai asiakkaiden kanssa. Oppilaitosyhteistyö ja kehittämisyhtiön kanssa toimiminen on yleistä vain suuremmissa yrityksissä.

Muotoilun merkitys liiketoiminnalle tiedostetaan kyselyn perusteella teollisuusyrityksissä hyvin, mutta vain 32,5 % vastaajista on hyödyntänyt teollista muotoilua omissa tuotteissaan. Muotoilu on kuitenkin paremmissa asemissa suunnitelmissa, sillä puolet vastaajista aikoo hyödyntää teollista muotoilua omissa tuotteissaan tulevaisuudessa.

Teollisuusyritykset ovat tyytyväisiä sijaintikunnan toimintaan, mikäli yrityksen kannalta olennainen infrastruktuuri sekä lupa-asiat toimivat sujuvasti. Lähes puolet teollisuusyrityksistä kuitenkin ilmoitti, ettei niillä ole yhteydenpitoa kunnan kanssa.

Infraan liittyvä olennainen riskitekijä teollisuudelle Päijät-Hämeessä liittyy tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen. Päijät-Häme tarvitsee lisää nopeita valokuituyhteyksiä, sillä 96 % teollisuusyrityksistä on jossain määrin riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä. Toimivien tietoliikenneyhteyksien merkitys yrityksille kasvaa jatkuvasti, mutta jopa 70 % yrityksistä katsoo, että yhteyksien taso ei vastaa tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeita.

» Teollisuus Päijät-Hämeessä selvitys (pdf)

Lisätietoja:

Outi Hongisto, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 050 597 8802
Miikka Venäläinen, yhteyspäällikkö, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 050 309 5963