Etsi

Tiedote

Kansainvälistyminen nostaa päätään Päijät-Hämeessä

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen yritykset tarvitsevat vientitoiminnan aloittamiseksi tai kehittämiseksi eniten tukea kontaktien löytämisessä sekä tiedon ja kokemuksen vaihdossa. Noin joka toinen kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä ja 2/3 yrityksistä, joilla ei vielä ole kansainvälistä toimintaa, ovat valmiita yhteistyöhön ja verkostoitumaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä vientitoimintaa harjoittavien yritysten kanssa. Tiedot käyvät ilmi kansainvälistymiskyselystä, jonka alueen yrityspalveluista vastaavat toimijat tekivät syyskuussa.

Verkostojen lisäksi yritykset tarvitsevat tukea vientistrategian laatimisessa, messuosallistumisessa, markkinointipalveluissa sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Kansainvälisesti toimivat yritykset pitävät tärkeinä myös ulkomaankaupan määräyksien tuntemusta, rahoituspalveluja ja kielitaidon kehittämistä.
 
Eurooppa, Pohjoismaat ja Venäjä kiinnostavat yrityksiä
 
Kanta- ja päijäthämäläiset yritykset ovat pääasiassa kiinnostuneet kansainvälisestä toiminnasta Euroopassa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Aasiassa.
 
Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 49 % pitää kansainvälistymistä oman yritystoiminnan kannalta merkittävänä tai tärkeänä. Yrityksistä, joilla ei ole vielä kansainvälistä toimintaa, yli puolet pitää kansainvälistymistä oman yrityksensä kannalta tärkeänä tai melko tärkeänä.
 
Kansainvälistyminen edellyttää lisäpanoksia
 
Yli puolet yrityksistä katsoo, että kansainvälistyminen on huomioitu heikosti tai erittäin heikosti heidän nykystrategioissaan. Kansainvälistymiseen liittyviä valmiuksiaan vähäisinä pitää kolmasosa yrityksistä.
 
Niistä yrityksistä, joilla ei vielä ole kansainvälistä toimintaa, 42 % ilmoittaa kansainvälistymistoimenpiteiden olevan ajankohtaisia kahden-kolmen vuoden kuluessa. Viidennes yrityksistä ilmoitti, että kansainvälistymistoimenpiteitä tehdään parhaillaan.
 
 
Taustaa
Kansainvälistyminen - Maakunnasta maailmalle -kyselyn toteuttivat syyskuussa Hämeen kauppakamari, Hämeen Yrittäjät, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Forssan Seudun Kehittämiskeskus, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES. Kyselyssä kartoitettiin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen yritysten kansainvälistymisen nykytilaa sekä tulevaisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Kyselyn avulla muodostetaan kokonaiskuva alueen yritysten kansainvälistymisestä sekä tarpeista kehittää tai kasvattaa kansainvälistymistoimenpiteitä. Samalla toimijat pyrkivät tehostamaan kansainvälistymiseen liittyvän tiedonja konkreettisten palveluiden tarjoamista.