Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritysvaikutusten arviointi ja valtatie 24 esillä elinkeinoseminaarissa

Asikkalan kunta ja Asikkalan Yrittäjät ry järjestivät elinkeinoseminaarin Asikkalan kunnanvirastolla 14.10.2010.
Puheenvuoroja käyttivät kunnanvaltuuston puheenjohtaja Harry Nordström, aluekehitysjohtaja Janne Antikainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, projektipäällikkö Hanna-Kaisa Koivisto Lakes Oy:stä ja kunnanjohtaja Juri Nieminen.

Miksi yritysvaikutusten arviointia kannattaa tehdä
Lakes Oy:n tavoitteena on saada osakaskuntiinsa yritysvaikutusten arviointi toimintaan ensi kevääseen mennessä.

Sekä Hanna-Kaisa Koivisto että Juri Nieminen valottivat yritysvaikutusten arvioinnin käytäntöä. Malli on jo käytössä monissa Suomen kunnissa. Nieminen muistutti, että Asikkalan elinkeinoryhmässä on jo asiaa käsitelty ja Asikkalassa ollaan valmiita tekemään joustava arviointitapa.
- Jos Lakesin esittämästä mallista tulee kolmisivuinen, niin me tiivistämme sen yhteen sivuun, kunnanjohtaja sanoi.
Hän huomautti, että selkeät ja yksinkertaiset uudistukset ovat toimivimpia, byrokratiaa ei pidä lisätä. Esimerkiksi käy Asikkalan malli liikuntalähetteestä, joka on tulossa käyttöön koko peruspalvelukeskus Oivan alueelle. Myös Lahden seutua kauempaa on oltu kiinnostuneita mallista.
- Emme lähteneet monimutkaiseen liikuntaresepti-konseptiin, vaan loimme oman keveän mallin, joka näyttää toimivan.
TAUSTA-AINEISTOA YRITTÄJYYSVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA:
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/kuntaelpo/tausta_aineisto/yritysvaikutusten_arviointi/

Janne Antikainen Uudenmaan ELY-keskuksesta elinkeinoseminaarissa Asikkalassa 14.10.2010
Janne Antikainen on Joensuun yliopiston kasvatti ja ministeri Mauri Pekkarisen esikuntaan kuuluva "pikkuvirkamies", kuten hän osaansa luonnehti. Rutinoitunut, mutta innostava esiintyjä, jolle seminaariyleisö mielellään salli sovittua pidemmän puheenvuoron. (Kuva: Eero Mattila)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta oli saapunut aluekehitysjohtaja Janne Antikainen, joka esitti aluepolitiikan historiaa ja uusia yleisiä tavoitteita. Alueiden, mukaan luettuna tietysti Lahden alue, kehittämisen tavoitteena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää alueiden välisiä kehityseroja sekä turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet koko Suomessa. 
Seminaariyleisö innostui, kuultuaan puhujan kiinteästä yhteistyöstä ministeri Pekkarisen kanssa, patistamaan tätä edistämään valtatie 24:n kehittämistyön vauhdittamista. Antikainen tyylitteli neuvokkaasti vähättelemällä omaa vaikutusvaltaansa ja heti sen jälkeen humautti kylmää vettä asikkalalaisten niskaan:
- Nyt on vallalla sellainen lobbaustapa, että ensi hallituskauden aikana toteutettavien hankkeiden tärkeysjärjestys on jo määritelty. Jos haluatte asianne etenevän, niin tähdätkää vuoteen 2015.
Tämän kuulivat sekä yrittäjät että joukko kunnanvaltuutettuja ja kunnanhallituksen jäseniä. 
Yrittäjäyhdistys seuraa kaiken aikaa, osaavatko Asikkalan virkamiehet ja päättäjät edistää paikkakunnalle elintärkeän valtatien saattamista nykyaikaiseen kuntoon. Yrittäjäyhdistys on painottanut sitä, että tien vaikutuspiirissä oleviin Padasjokeen, Kuhmoisiin ja Jämsään (myös Jyväskylän alueen kehittämisyhtiö Jykesiin) pitää olla yhteydessä tehokkaasti.


TEKSTI:
Eero Mattila, Asikkalan Yrittäjät ry:n tiedottaja