Yrittäjän ABC

Yritystoiminnan ABC

Harhaanjohtava markkinointi ja valelaskut, sopimukset, yrittäjä ja kuluttaja

Työnantajan ABC

Työnantajan velvollisuudet, työntekijän palkkaaminen, palkanmaksu, työsuhdelomakkeet »

Taloushallinto ja maksut

Taloushallinto, rahoitus, maksut ja maksukyvyttömyys

Yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjän sosiaaliturva ja hyvinvointi

Perustietoa yrittäjyydestä

Yrityksen perustaminen, yritysmuodot, nimi ja toimitilat

Energia, ympäristö ja maankäyttö

Ilmasto- ja energiapolitiikka, energiaverotus, sähkömarkkinat, kaavoitus

EU-tietopaketti

EU:n päätöksenteko, toimielimet ja jäsenmaat

Innovaatiot ja aineeton omaisuus

Tietoa immateraalioikeuksista sekä keksinnoistä ja niiden rahoituksesta. Tietoa innovaatiosetelistä.

Kansainvälistyminen

Ohjeita ja neuvoja yrityksen kansainvälistymiseen

Koulutus ja kehittäminen

Yrittäjyyttä tukeva koulutus, osaamisen kehittäminen yrityksessä ja yrittäjyyskasvatus

Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdokset, yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja muut omistusjärjestelyt

Verotus

Elinkeinoverotus, arvonlisävero ja veroilmoitukset

Työtodistus

Työnantajan on annettava pyynnöstä kirjallinen työsopimus, josta aina ilmenee työsuhteen kesto ja laatu.

Vain pyynnöstä työtodistus voi sisältää syyn työsuhteen päättymiseen sekä arvion työtaidosta ja käytöksestä.