Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

AvainSteppi -hanke, yksilöllistä työhönvalmennusta Avain-Säätiöstä

AvainSteppi-hanke (v. 2020-2022), yksilöllistä työhönvalmennusta Avain-Säätiöstä.

Avain-Säätiön työelämään ohjaavissa palveluissa on panostettu laadukkaasti eri ikäisten työnhakijoiden työhönvalmennukselliseen työhön jo vuodesta 2002. Valmennuksen päämääränä on tehdä yhteistyötä erilaisessa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden kanssa, saattaa heitä yksilöllisin tarpein eteenpäin työ- ja koulutuspolulla.  

AvainStepin alle 30-vuotiaat Hämeen TE-toimiston asiakkaat ohjautuvat TE-toimiston asiantuntijan kautta, tavoitteena yksilöllinen yhteistyö työhön tai koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. AvainStepin asiakkaan työhön- tai koulutukseen ohjautumisessa saattaa olla jonkinlainen huomioitava seikka työttömyyden osalta, jonka vuoksi yksilöllinen valmennusyhteistyö on aina hyödyksi.

Yhteistyöllä eteenpäin

Kokemukset alueen yritysyhteistyöstä ovat kannustavia. Olemme tehneet yhteistyötä jo yli kymmenen vuotta erilaisten alueen pk-yritysten kanssa, mahdollistaen monelle nuorelle paluun työelämään tai useimmiten ensimmäisen oikean mahdollisuuden saattaa yhteen työnhakija ja työnantaja. Nuorella työnhakijalla saattaa olla vähäiset kokemukset työnhakemisesta tai tietämättömyyttä omista kyvyistä tai mahdollisuuksista.     

Valmennuksessa työnhakijan kanssa tehdään sellainen työhön tai opiskeluun tähtäävä suunnitelma, jossa lähdetään asioiden perusteista liikkeelle ja edetään henkilökohtaisten tavoitteiden ja ominaisuuksien mukaisesti eteenpäin. Työnhakija on itse toimija ja toteuttaja, me valmentajat olemme tuki asioiden mahdollistumiselle työnhakijan ja esimerkiksi työnantajan välillä. Olemme siis tukena esimerkiksi TE-toimiston kautta haettavien tukien tai mahdollisuuksien selvittämisessä.

Valikoimaa työllistymisen edistämiseksi

Toimivaksi osoittautunut keino nuoren työllistymisen edistämiseksi, on aloittaa työelämätaitojen kohentaminen työkokeilun avulla. Työkokeilu on TE-toimiston kautta sovittava 1-6 kk. jakso työpaikalla, jonka aikana työkokeilija tutustuu alan työtehtäviin ja yritykseen. Työkokeilu on palkaton jakso, josta työkokeilija saa työttömyysetuuden. AvainStepin valmennusyhteistyön avulla työnantajan ja työkokeilijan kanssa käydään läpi työkokeilun aikana nousseita havaintoja ja arvioidaan jatkomahdollisuudet.

Joskus nuoren työnhakijan työllistyminen vaatii enemmän aikaa työn oppimiseen tai esimerkiksi toisen työntekijän kohdennettua tukea tai kyseessä on osatyökykyisen työllistäminen. Tällöin voidaan palkkaamisen kustannuksien kompensoimiseen hakea esimerkiksi määräaikaista palkkatukea ja/tai työolosuhteiden järjestelytukea TE-toimistolta.

Meillä on myös hyviä kokemuksia opinnollistamisesta, jossa alueen oppilaitoksen ja yrityksen tuella nuorella voi olla mahdollisuus suorittaa näytöillä tutkinnon osia esimerkiksi työkokeilun aikana. Tällä tavoin yrityksellä on mahdollisuudet kouluttaa nuori tarvittaviin työtehtäviin tai pätevyyksiin.  

Mahdollistetaan yhteistyöllä nuoren palkkaaminen, työelämätaitojen parantaminen tai tulevaisuuden työ- ja koulutusnäkymän kirkastaminen.

Ollaan yhteydessä!

Avain-Säätiöstä AvainStepin valmentajat, Anna, Outi, Petri ja Toni

Tässä blogissa julkaistaan lahtelaiseen elinkeinoelämään liittyviä kirjoituksia.

AvainStepin valmentajat

AvainStepin valmentajat