Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

e.Työ-hanke ja yritysyhteistyö

Lahden 4H-yhdistyksen e.Työ-hanke työskentelee lahtelaisten työttömien nuorten parissa etsien heidän kanssaan polkuja työelämään tai opintoihin. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti ne, jotka tarvitsevat erilaisia polkuja totutuista. Lisänä hankkeessa on yli 54 vuotiaita työttömiä lahtelaisia. 

E.Työ-hanke on aloittanut elokuussa 2018 ja siinä on ollut tähän mennessä mukana toistasataa kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Yrityksiä mukana yhteistyössä hankkeessa on ollut toistakymmentä. 

Hanketta kirjoitettiin erityisesti myös yrityksiä ajatellen. Itselläni yritystaustaa yli 20 vuoden ajalta ja rekrytoinnin haasteet ovat tulleet tutuiksi, myös se, miten kalliiksi työntekijä voi työnantajalle tulla, pahimmillaan vaarantaa koko liiketoiminnan. Oikeanlaisen työntekijän puuttuminen voi myös olla yrityksen kehittymisen este. 

Teimme viime syksynä hanketta aloittaessamme yrityskyselyn liittyen yritysten rekrytointihaasteisiin. Siitä kävi hyvin selvästi ilmi rekrytointiin liittyvät riskit ja kuinka tärkeää on sen oikean “tyypin” löytäminen. Koska tämän kolikon molemmat puolet ovat itselleni tuttuja, toivon hankkeen kautta voivamme tarjota tarvittavaa tukea niin yrittäjille kuin työnhakijoillekin. 

Olemme järjestäneet hankkeessa mukana oleville erilaisia koulutustilaisuuksia parantaaksemme heidän työelämätaitojaan. Suuri osa on ollut työkokeilun kautta meillä Yli-Marolan 4Hkotieläinpihalla erilaisissa työtehtävissä. Näin saamme käsitystä heidän taidoistaan ja sitoutumisestaan työtehtäviin ja työelämään yleensä. 

Useampi nuori on hankkeen kautta ohjautunut pienyrityksiin töihin, osalla ollut alan koulutusta, osalla ihan eri alan koulutus ja osalla ei koulutusta lainkaan, kaikki pienyrityksiin työllistyneet ovat edelleen niissä töissä. 

Toivoisimme aktiivista yhteistyötä etenkin pk-yritysten kanssa. Eri alojen työkokeilupaikoille on tarvetta tai vaikka vain mahdollisuudelle vierailla tutustumassa eri alojen yrityksiin ja niiden työtehtäviin. Nuoret tarvitsevat tietoa siitä, millaisia työtehtäviä eri aloilta löytyy ja millaista koulutusta ne mahdollisesti vaativat. Monelle näistä meidän hankkeeseemme ohjautuvista nuorista oppisopimus olisi järkevin koulutusmuoto.

e.Työ-hankkeen kautta meidän on mahdollista tarjota koulutusta ja tiedotusta myös yrityksille rekrytointiin liittyvissä asioissa, kuten työkokeilu, palkkatuki ja oppisopimus.

Lähtisimme mielellämme luomaan Lahden yrittäjien kanssa yhteistyötä, jonka kautta saisimme työllistettyä lahtelaisia nuoria ja vastuullisia ja yritteliäitä työntekijöitä lahtelaisiin yrityksiin.   

Lämpimin terveisin,
Lia Merimaa Projektityöntekijä, Lahden 4H-yhdistys, e.Työ-hanke

Tässä blogissa julkaistaan lahtelaiseen elinkeinoelämään liittyviä kirjoituksia.

Lia Merimaa

Kirjoittaja on projektityöntekijä Lahden 4H-yhdistyksessä, e.Työ-hankkeessa.