Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lahden elinkeinoyhteistyöryhmästä terveisiä

Osallistuin 22.3 Lahden kaupungin elinkeinoyhteistyöryhmään Lahden Yrittäjien edustajana. Ajattelin kirjoitella ajatuksia kaikille teille. 

Elinkeinoyhteistyöryhmä on kaupungin ja elinkeinoelämän keskusteluryhmä jolla ei ole suoranaista päätösvaltaa mihinkään. Kokoukset toimivat kuitenkin erittäin tärkeänä yhteydenpito keinona yritysten ja kaupunkiorganisaation välillä. Yrittäjät ovat peränneet jo pitkään kokousten aikataulutuksen vakinaistamista sekä ns. päätösseurannan tärkeyttä. Näissä asioissa ollaan päästy mielestäni viimeisen vuoden aikana mukavasti eteenpäin.

Mutta sitten kokouksen asioihin:

Spatium toimitilat

Alkuun Spatium toimitilat esitteli toimintaansa ja valaisi Vuohelan Herkun projektia. Spatiumiin ollaan kasaamassa kaikki kaupungin kiinteistöt, joille kaupungilla ei ole omaa käyttöä. Spatium sitten joko myy tai vuokraa tilat. Vuohelan Herkun tapauksesta: Spatium osallistuu 25% osuudella hallin rakentamiseen. Sijoitus on tehty markkinaehtoisesti ja sen takia päätöksen teki Spatiumin hallitus, eikä asiaa käsitelty kaupungin päätöksenteossa. Kaupungin edustajat kertoivat, että Spatium voi tulevaisuudessakin sijoittaa yrityskiinteistöihin, mutta vain markkinaehtoisesti ja niin että kyseessä ei ole yritystukeen rinnastettava sijoitus. Oma käsitykseni on kuitenkin se, että jos projekti ei etene yksityisten sijoittajien työpöydällä, jonkinlaista normaalisijoitustoiminnasta poikkeavaa silloin tehdään. Tällaisia sijoituksia kaupungin pitääkin tehdä yhtenä elinkeinopolitiikan keinona. Kaupungin tulee tehdä tarkat pelisäännöt millä ehdoilla projekteissa ollaan mukana. Päätöksiä ei voi tehdä jokaisesta tapauksesta erikseen tai tapaus kerrallaan, vaan niiden pitää perustua linjauksiin ja niiden mukaan ollaan mukana tai ei olla. Tämän tyyppiset projektit valmistellaan kaikessa hiljaisuudessa, sen takia tarkat linjaukset on oltava jo etukäteen. Mahdollisuus yhteistyöhön pitää mielestäni olla niin paikkakunnalle muuttavilla, kuin myös paikallisilla toimintaansa laajentavilla yrityksillä.

Päijät-Hämeen elinkeinoselvityksen tulokset

Yhteysjohtaja Mari Kuparinen kertoi konsulttiselvityksen tuloksia. Lyhyestä virsi kaunis: Konsultit ovat sitä mieltä, että niin Ladecin kuin Lahti Regionin tulee jatkaa, toki uusilla nimillä ja tarkennetuilla tehtävillä. Lisäksi niihin kumpaankin tulee saada mukaan kaikki Päijät-Hämeen kunnat ja lisäksi Iitti, joka liittyy maakuntaan hetken kuluttua. 

Konsulttiselvitys nähtiin suurelta osin itsestäänselvyyksien kirjaamisena, sisällöltään kohtuullisen pätevänä, mutta erityisesti Ladecin tehtävien määrittely on jäänyt tekemättä. Kuparinen mainitsi puheensa aikana, että konsulttiselvitys on tehty YHDESSÄ elinkeinoelämän ja kuntien kanssa. Tähän voin todeta, että yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on rajoittunut siihen, että PH Yrittäjien Outi Hongisto, kauppakamarin Jussi Eerikäinen ja teollisuusseuran Valtteri Simola ovat keskustelleet konsultin kanssa. Tämän lisäksi muutamissa kunnissa on ollut konsulttikeskusteluissa mukana yrittäjiä. Mitään järjestelmällistä paikallisten yrittäjien kanssa käytyä keskustelua ei ole ollut. Kun kysyin tästä konsultilta selvityksen esittelytilaisuudessa, hieman vaivautunut vastaus oli, että he ovat tehneet sitä mitä heiltä on tilattu.

Tässä kohtaa keskusteltiin myös Regionin toimintakentästä ja siitä mitä muutoksia siihen on tulossa. Keskustelussa tuli ilmi, että Lahti-konsernin sisällä oleva Koko Lahti Oy:n tytäryhtiö Lahti-Events Oy:n toimintaan on tulossa mukaan tapahtumatuotanto myös omien tilojen ulkopuolella. Yrittäjiltä ei löytynyt kokouksen aikana minkäänlaista ymmärtämystä siihen mikä on kaupungin intressi alkaa kilpailemaan yksityisten toimijoiden kanssa tapahtumatuotannossa, lisäksi suunnitelmissa on välittää majoitus- ja matkailupalveluita. Tämä murentaa Lahti Regionin roolia matkailu- ja palvelupakettien myynnissä. Itse näen Lahdella olevan tässä todella miettimisen paikka oman omistajaohjauksen osalta. Se että Lahti Events Oy kantaa MM-kisoista tullutta taakkaa, ei ole syy kaupungille tulla sekoittamaan toimivia markkinoita ja murentaa Regionin asemaa palveluiden välittäjänä. 

Lisää tarinaa esimerkiksi täällä: http://www.paijat-hame.fi/uutiset/paijat-hameen-kunnilla-valmius-elinkei...

Lahden strategiatyö

Strategiasuunnittelija Olli Toivonen esitteli ansiokkaasti Lahden uutta strategiaa. Olli on ollut töissä vasta kuukauden, mutta esitteli asiaa kuin olisi ollut mukana alusta saakka. Strategiatyö sai paljon kiitosta siitä, että elinkeinoelämä on päässyt hyvin mukaan valmisteluun. Eniten keskustelua aiheutti se, että strategiassa oli joitain osa-alueita viety lähes yksittäisten toimenpiteiden tasolle, osa taas oli lähinnä yleviä tavoitteita. Itse jäin kaipaamaan linjauksia siitä, mitä toimen piteitä tehdään, jotta yritysystävällisyyttä saadaan paranemaan. Lisäksi tavoitteet ja mittarit pitää yhdistää niin että voimme yhdessä seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta. Kaiken kaikkiaan strategiaa viedään oikeaan suuntaan, yksinkertaista ja mitattavaa.

Lahden kaupungin hankintaohjelma

- Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen kertoi erittäin lyhyesti kaupungin uudesta hankinta ohjelmasta. Siitä ei paljon jäänyt käteen koska asiaa käsiteltiin noin viisi minuuttia. Tämä johtui siitä että edelliset kohdat veivät odotettua enemmän aikaa. Hankinta ohjelma on menossa päätöksen tekoon ihan lähiaikoina, joten meiltä toivottiin viimeisiä kommentteja. Teemme ne kun saamme materiaalit meille.

Kokonaisuudessaan työryhmän kokous oli erittäin antoisa ja keskusteleva. Mielestäni paras missä itse olen saanut olla. Tähän suuntaan elinkeinoelämän ja kaupunkiorganisaation yhteistyötä pitää viedä. Kokouksessa kaikki mielestäni kertoivat mielipiteitään avoimesti ja kehittävällä tavalla. Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu kesäkuussa.

Lahtelaiset yrittäjät kertovat tässä blogissa yrittämisen arjesta ja juhlasta.

Oskari Hentilä

Kirjoittaja on Lahden Yrittäjien puheenjohtaja.