Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Perintö poikimaan

Lahden kilpailukykystrategian tavoitteena on, että kaupunkiseutumme on mitatusti Suomen yritysystävällisin ja rohkein kestävä kasvukeskus vuonna 2020. Kesään asti Lahden kaupungin elinkeinopäällikkönä toiminut Pia Rantanen testamenttasi minulle aiempaa yritysystävällisemmän kaupungin, mutta parannettavaa toiminnassa riittää toki edelleen. On välttämätöntä, että kilpailukykystrategian tavoitteiden mukainen ajattelutapa jalkautetaan koko kaupunkiorganisaatioon. Jokaisen kaupungin edustajan on ymmärrettävä, että yritykset ovat kuntalaisia, joiden palvelukokemuksen tulee olla kunnossa. Yrittäjän yhteydenotto ei saa koskaan pudota epämääräiseen pompotteluun, vaan jokaisen kaupungin edustajan tulee ottaa yrittäjän asiasta vastuu ja viedä sitä omilla toimillaan eteenpäin. Kaupunkiseudun tavoitteessa mainittu rohkeus onkin avainasemassa, jotta viranhaltijat vievät myös oman vastuualueen ulkopuolelle kuuluvia asioita eteenpäin. 

Lahden kaupungin yritysystävällisyys rakentuu myös muista tekijöistä kuin asiakaspalvelukokemuksesta. Omalla työlistallani kärjessä ovat kaupungin hankintojen uudistaminen sekä yrittäjyyskasvatus. Kaupungin hankintojen osalta ratkaisevat linjaukset tehdään hankintaohjelmassa, jonka päivittäminen on parhaillaan käynnissä. Hankinnat ovat elinkeinopolitiikan työkalu ja on ratkaisevaa, minkälaisten linjausten perusteella kaupunki ja sen konserniyhtiöt toteuttavat hankintojaan. Hankintojen yritysystävällisyyttä luodaan mm. pienhankintojen avoimuudella, paikallisten yritysten palveluiden tunnistamisella ja avoimella markkinavuoropuhelulla sekä mahdollistamalla paikallisten osallistuminen kilpailutuksiin. Hankintaohjelman päätavoitteena tuleekin olla, että pienhankinnat tulevat avoimeen kilpailutukseen HankintaSampossa ja valtakunnallisten puitesopimusten käytöstä siirrytään itse kilpailutettuun puitesopimukseen aina kun se on mahdollista. Kaupungin hankintojen toteuttaminen on yritysystävällisyyden selkein mittari ja panostukset hankintojen kehittämiseen hyödyttävät sekä kaupunkia että sen yrittäjiä. Hankintaohjelman linjausten valmistuttua asetetut tavoitteet on myös vietävä käytäntöön – koko kaupunkiorganisaatiossa.

Yrittäjyyskasvatus on kannattava investointi Lahden tulevaisuuteen. Liian moni yrittäjä nostaa esiin rekrytointiongelmat yritysten kasvun jarruna. Lahden kaupungin vastuulla on nuorten asenne- ja osaamiskasvatus. Syksyllä 2018 Lahteen aukeaa Yrityskylä, joka on suunnattu 9. luokan oppilaille. Lisäksi kaikki 6. luokan oppilaat pääsevät edelleen tutustumaan Lappeenrannan yrityskylän toimintaan. Yrityskylä on nuorille erinomainen kosketuspinta yritystoiminnan maailmaan, mutta se ei yksin riitä. Yrittäjyyskasvatus ja nuorten työelämätaitojen opettelu tulisi olla luontainen osa koulutietä jo päiväkodeista ja alakoulusta lähtien. Koulutie paitsi sivistää, myös johdattaa nuoria työhön – siksi opintojen tulisi nykyistä vahvemmin valmentaa kohtaamaan työelämän realiteetit. Uskon, että moni opettaja haluaisi kyllä panostaa yrittäjyyskasvatukseen, mutta heillä ei ole tietoa tai resursseja asian eteenpäin viemiseksi. Teeman ympärille tuleekin rakentaa selkeä yrittäjyyskasvatuspolku, jotta opettajat ja oppilaat pääsevät innostumaan yrittäjyydestä. 

Lahden alueen yritysystävällisyys on myös teidän yrittäjien käsissä. Luomanne liiketoimintaverkostot ovat keskeinen vetovoimatekijä Lahden alueelle sijoittuville yrityksille. On kaikkien etu, että yritykset verkostoituvat ja kasvavat yhteistyössä ja toistensa palveluja täydentäen sekä kehittäen. Ilman yrittäjien kotiseuturakkautta Lahden markkinointi sijoittumispaikkana olisi huomattavasti haastavampaa ja lahtelaiset menestystarinat ovatkin kaupungin kasvun kannalta tärkeä vetovoimatekijä. 

Kuten totesin, työtä kaupungin yritysystävällisyyden kehittämisessä riittää. Siksi on tärkeää, että te yrittäjät annatte kaupungin toiminnasta palautetta. Helmi-maaliskuussa 2018 Suomen Yrittäjät tekee jälleen elinkeinopoliittisen mittaristo (ELPO) -kyselyn. Vastatkaa siis ELPO-kyselyyn, jotta tietäisimme mitä kaupungin toiminnassa tulee korjata. Ilman yrittäjien palautetta Lahden yrityspalveluiden kehittäminen on vaikeampaa – viestejänne siis tarvitaan. Palautetta voi antaa myös suoraan eli kutsukaa minut kylään keskustelemaan Lahden kaupungin yritysystävällisyydestä!  

Tässä blogissa julkaistaan lahtelaiseen elinkeinoelämään liittyviä kirjoituksia.

Miikka Venäläinen

Kirjoittaja on Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö.