Etsi

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous

Aika

14.11.2019 | 18:00

Paikka

Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali
Kokous

Tervetuloa Lahden Yrittäjien sääntömääräiseen syyskokoukseen 2019

Ennen kokousta kahvien yhteydessä Anna Lappalainen kertoo kertoo Dilan kotikummit -projektista. 

Kokouksessa käsitellään  sääntöjen 10 §:n määräämät asiat:

  • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
  • päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista
  • valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11 §:n määräämissä rajoissa
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa sekä määrätään tilintarkastajien palkkio
  • valitaan edustajat aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin
  • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Ilmoittautuminen: tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 7.11.2019 

LAHDEN YRITTÄJÄT RY Hallitus