Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikka on yhteistyötä

Kankaanpään kaupunki ja Kankaanpään Yrittäjät ry tekevät tiiviisti yhteistyötä. Viime vuonna tehtiin strategiatyö ja sen seurauksena synnytettiin säännönmukainen elinkeinotiimi.

Elinkeinotiimiin nimettiin kaupunginhallituksen ja yrittäjien edustajia. Tiimi koostuu reilusta kymmenestä jäsenestä. Yrittäjäedustajia on eri toimialoilta sekä eri kokoisista yrityksistä. Elinkeinostrategia aloitettiin yrittäjille suunnatulla kyselyllä maaliskuussa 2013. Kyselystä saatiin paljon hyvää tietoa, ajatuksia ja näkemyksiä kehittämistyötä varten. Kyselyn tulokset purettiin tarkasti ja niitä hyödynnetään nykyisessä työskentelyssä.

Elinkeinotiimi noudattelee yhteisten pelisääntöjen osalta Suomen Yrittäjien laatimaa elinkeinopoliittisen ohjelman opasta. Sen kylkeen on tehty myös vuosittain päivitettävä käytännönläheinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa määritellyt konkreettiset toimenpiteet tähtäävät kohti yhteistä tavoitetta: elinvoimainen ja vireä Kankaanpää. Toimintasuunnitelmaa tehdään sekä pitkän että lyhyen aikavälin työkaluksi. Asukkaiden houkuttelemiseksi Kankaanpäässä pitää olla työllistäviä ja kehittyviä yrityksiä,

Elinkeinotiimin lisäksi yrittäjät ja kaupunki tapaavat toisiaan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 8.00 juodaan aamukahvit kahvila Postellin yläkerrassa. Aamukahvilla keskustellaan ajankohtaisista asioista vapaamuotoisesti. Toisinaan aamukahvilla on teema, jota halutaan nostaa esille. Aamukahvitilaisuudet ovat kaikille yrittäjille avoimia, vaikka yritys ei olisi jäsenyrityksemme.