Kauniaisten Yrittäjät-Grankulla Företagare

Kauniaisten Yrittäjien Toimintasuunnitelma 2024

Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar ja Kauniaisten Yrittäjien puheenjohtaja Kia Katarina Järvinen

Hallituksen tavoitteet toimintavuonna 2024

 1. Toimia Kauniaisten talousalueella toimivien yrittäjien edunvalvojana ja edustaa jäsenkuntaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
 2. Aktivoida yhdistyksen jäseniä osallistumaan paikallisesti ja alueellisesti järjestettävään koulutus- ja vapaa-ajan toimintaan.
 3. Edistää Kauniaisten talousalueella toimivien nuorten yrittäjien ja yrittäviksi aikovien toimintaedellytyksiä.

Edunvalvonta

 • Kontaktiryhmätapaamiset Kauniaisten kaupungin virkamiesten kanssa jatkuvat.
  Yhdistys toimii ryhmässä yritystoiminnan asiantuntijana ja linkkinä yrittäjien ja kaupungin päättäjien välillä. Kontaktiryhmä kokoontuu kumman tahansa osapuolen kutsusta.
 • Suorat kontaktit kaupungin hallituksessa ja valtuustossa toimiviin poliitikkoihin.
 • Yleiseen keskusteluun yrittäjänäkökohdan esille tuominen (Facebook, Kaunis Grani jne.).

Tiedottaminen

 • Viestintää tehdään kaksikielisesti resurssien mukaan. Yhteistyökumppaneilta ja naapuriyhdistyksistä saatava tiedotemateriaali saadaan ja jaetaan pääsääntöisesti vain suomenkielisenä.
 • Yhdistys hallinnoi Facebook -sivuja: Kauniaisten Yrittäjät ja Granin liikkeet ja palvelut – Granis företag och service. Ensin mainittu on suunnattu yrittäjille ja jälkimmäinen yhdistämään talousalueen yrittäjät ja kuluttajat. Kotisivujen ylläpitoa varten on solmittu yhteistyösopimus Espoon Yrittäjien kanssa.  
 • Paikallislehti Kaunis Grani toimii yhdistyksen päämediana laajemmin tiedotettavissa uutisissa ja kannanotoissa. Ilmoituspalstalle vuodeksi 2023 saatua kaupungin tukea pyritään jatkamaan toimintavuonna 2024. Pelkät ilmoitustulot eivät kata kuluja.

Tapahtumat

 • Yrittäjäaamiaisia ja/ tai iltatapahtumia voidaan järjestää paikallisten ja paikallisesti toimivien yhteistyökumppanien kanssa. Kohderyhmänä pääsääntöisesti Kauniaisten talousalueella ja sen vaikutuspiirissä toimivat yrittäjät.
 • Kaupunginjohtajan isännöimä ja kaikille alueella toimiville yrittäjille avoin Yrittäjäilta.
 • Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät järjestetään Seinäjoella 11.- 12.10.2024.
 • Kauniaisten Vuoden yrittäjän valinta loka-marraskuussa ja julkistaminen joulukuun alussa.
 • Yhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous marraskuussa.
 • Espoon ja Suomen Yrittäjien koulutustilaisuudet.
 • YritysEspoon/ Kauniainen ja Yrityskummien järjestämät seminaarit ja koulutukset.

Yleisötapahtumat

 • Yhdistys osallistuu Kauniaisissa järjestettäviin tapahtumiin hallituksen tapahtumakohtaisella päätöksellä ja budjetilla.
 • Yrittäjäjäsenten jäsenetu huomioidaan tapahtumien osallistumismaksuissa.
 • Granipäivä toukokuussa
 • GraniAid elokuussa
 • Joulunavaus marras- tai joulukuussa

Yhteistyökumppanit

Kauniaisten kaupunki, Kauppakeskus Grani, Omnia Aikuisopisto, YritysEpoo/Kauniainen ja Yrityskummit.

Elisa Oyj viestintäratkaisut, ELO eläkevakuutukset, Eventer Media mainosratkaisut,

Fennia kokonaisvaltainen vakuutustarjonta, Intrum luotonvalvonta ja perintäpalvelut,

Lumon Suomi Oy ulkotilojen lasitusratkaisut, VEHO Olari yritysautot, huolto- ja varaosapalvelut.

Yrittäjäkasvatus

 • Yhdistys osallistuu pyydettäessä alueen oppilaitosten yritysprojekteihin tarjoamalla asiantuntija-apua yhteistyökumppaniensa tuella.
 • Yhdistys on valmis toimimaan linkkinä TET-paikkoja nuorille tarjoavien yritysten ja TET-paikkaa etsivien nuorten välillä.
 • Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen ja postituslistalle ilmoittautuneille yrittäjille pyydettäessä, Kauniaisten kaupungin nuorille suuntaamista työllistämishankkeista, esim. Kesätyösetelit.

Talous

– Tulopuoli
• Jäsenmaksut
• Satunnaiset tapahtumatuotot, pääasiallisesti tekstiilimyynti.

– Menopuoli
• Toiminnalliset kulut (kirjanpito-, pankki- ja vakuutuskulut)
• Aluejärjestön ja Espoon Seudun Uusyrityskeskuksen jäsenmaksut.
• Yhdistyksen kaksikielisyydestä aiheutuvat omat ja Suomen Yrittäjien laskuttamat käännöskulut
• Yhteistyösopimus Espoon Yrittäjien kanssa: Jäsenpalvelut, viestintä- neuvonta- ja koulutusyhteistyö
• Suomen Yrittäjien järjestämät tapahtumat ja viestinnälliset yhteistyöhankkeet
• Yhdistyksen järjestämät tapahtumat pyritään järjestämään ilman negatiivista
kustannusvaikutusta.

Luottamustehtävät ja edustukset

Espoon Seudun Yrittäjät (EsSY)

Hallituksen toinen varapuheenjohtaja ja hallituksen varsinaisen jäsenen paikka.
Ensin mainittu Kia Katarina Järvinen, jälkimmäinen Charlotta Lemström.

Suomen Yrittäjien valtuusto

Valtuuston varajäsenen paikka. Valinnasta on päättänyt Pääkaupunkiseudun Yrittäjien hallitus.
Valittu kahdeksi vuodeksi: Kia Katarina Järvinen (2023-2024)
Varsinaisena jäsenenä Espoon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Päivi Repo.

Kauniainen 14.11.2023
Kauniaisten Yrittäjät ry, hallitus

Hyväksytty

Kauniainen 21.11.2023
Kauniaisten Yrittäjät ry, Sääntömääräinen vuosikokous