Kauniaisten Yrittäjien Toimintasuunnitelma 2021

Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar ja Kauniaisten Yrittäjien puheenjohtaja Kia Katarina Järvinen

Kauniaisten Yrittäjien toiminnan tavoitteet hallituskaudella 2021

1. Toimia näkyvästi Kauniaisten talousalueella toimivien yrittäjien edunvalvojana.

2. Yhdistyksessä aktiivisesti toimivien jäsenten määrän kasvattaminen jäsenlähtöisen toiminnan ja Espoon Yrittäjien kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

3. Kauniaisten talousalueella toimivien yrittäjien osallistuttaminen Espoossa ja/tai Kauniaisissa järjestettäviin koulutus- ym. tapahtumiin. 

Edunvalvonta

 • Kontaktiryhmätapaamiset Kauniaisten kaupungin virkamiesten kanssa. Yhdistys toimii ryhmässä yritystoiminnan asiantuntijana ja linkkinä yrittäjien ja kaupungin päättäjien välillä.
 • Suorat kontaktit kaupungin hallituksessa ja valtuustossa toimiviin poliitikkoihin.
 • Yleiseen keskusteluun yrittäjänäkökohdan esille tuominen (facebook, Kaunis Grani jne.)

Tiedottaminen

 • Yhdistys jatkaa marraskuussa 2019 aloitettua viestintäyhteistyötä Espoon Yrittäjien kanssa.
 • Jäsenviestintää pyritään vahvistamaan. Viestintää tehdään kaksikielisesti resurssien mukaan. Yhteistyökumppaneilta ja naapuriyhdistyksistä, Espoosta ja Vantaalta saatava tiedotemateriaali saadaan ja jaetaan pääsääntöisesti vain suomenkielisenä.
 • Yhdistys ylläpitää facebook -sivuja: Granilaiset yrittäjät ja omia kotisivuja.
 • Paikallislehti Kaunis Grani toimii yhdistyksen päämediana laajemmin tiedotettavissa uutisissa ja kannanotoissa.

Tapahtumat

 • Kohderyhmänä pääsääntöisesti Kauniaisten talousalueella ja sen vaikutuspiirissä toimivat yrittäjät.
 • Yrittäjien omaehtoista verkostoitumista pyritään edistämään.
 • Yrittäjäaamiaisia ja/ tai iltatapahtumia järjestetään yhteistyökumppanien kanssa.
 • Kaupunginjohtajan isännöimä Yrittäjäilta keväällä tai syksyllä.
 • Espoon, Vantaan ja Suomen Yrittäjien koulutustilaisuudet
 • Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Jyväskylässä 24. – 25.9.2021
 • Kauniaisten Vuoden yrittäjän valinta loka-marraskuussa 2021

Yleisötapahtumat

 • Yhdistys osallistuu tapahtumiin hallituksen tapahtumakohtaisella päätöksellä ja budjetilla.
 • Yrittäjäjäsenten jäsenetu huomioidaan tapahtumien osallistumismaksuissa.
 • Granipäivä toukokuussa
 • Joulunavaus marraskuussa

Yhteistyökumppanit

 • Kauniaisten kaupunki
 • Kauppakeskus Grani
 • Suomen Yrittäjät ja aluejärjestömme: Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
 • Autot: VEHO Olari
 • Luottotiedot: Intrum
 • Media: Kaunis Grani
 • Vakuutukset: Fennia
 • Viestintäratkaisut: Elisa

Yrittäjäkasvatus

 • Yhdistys osallistuu pyydettäessä alueen oppilaitosten yritysprojekteihin tarjoamalla asiantuntija-apua
 • Yhdistys pyrkii toimimaan linkkinä TET-paikkoja nuorille tarjoavien yritysten ja TET-paikkaa etsivien välillä.
 • Yhdistys tiedottaa pyydettäessä, Kauniaisten kaupungin nuorille suuntaamista työllistämis-hankkeista, esim. Kesätyösetelit.

Talous

Tulopuoli

 • Jäsenmaksut
 • Satunnaiset tapahtumatuotot (muki- ja t-paita-myynti)

Menopuoli

 • Toiminnalliset kulut (kirjanpito-, pankki- ja vakuutuskulut)
 • Aluejärjestön (PSY) ja Espoon Seudun Uusyrityskeskuksen jäsenmaksut.
 • Yhdistyksen kaksikielisyydestä aiheutuvat omat ja Suomen Yrittäjien laskuttamat käännöskulut
 • Yhteistyösopimus Espoon Yrittäjien kanssa: Jäsenpalvelut, viestintä- neuvonta- ja koulutusyhteistyö
 • Suomen Yrittäjien järjestämät tapahtumat ja viestinnälliset yhteistyöhankkeet
 • Yhdistyksen järjestämät tapahtumat pyritään järjestämään ilman negatiivista kustannusvaikutusta.

Luottamustehtävät ja edustukset

Aluejärjestö Pääkaupunkiseudun yrittäjät (PSY)
Hallituksen varsinaisen jäsenen paikka. Yhdistyksen hallitus päättää edustajan vuodeksi kerrallaan. Nykyinen edustaja: Kia Katarina Järvinen (01. – 31.12.2020)

Suomen Yrittäjien valtuusto
Valtuuston varajäsenen paikka. Valinnasta päättää Pääkaupunkiseudun Yrittäjien hallitus. Valittu kahdeksi vuodeksi: Kia Katarina Järvinen (2021-2022) Varsinaisena jäsenenä Espoon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Päivi Repo.

YritysEspoo
Hallituksen varajäsenen paikka. Valinnasta päättää YritysEspoon hallitus. Valittu kahdeksi vuodeksi: Kia Katarina Järvinen (2021 – 2022) Varsinaisena jäsenenä Kauniaisten kaupungin tiedotussihteeri Markus Jahnsson.

Kauniainen 02.11.2020
Kauniaisten Yrittäjät ry, hallitus

Hyväksytty
Kauniainen 19.11.2020
Kauniaisten Yrittäjät ry, Sääntömääräinen vuosikokous