Kauniaisten Yrittäjät

Kauniaisten Yrittäjät & Ukraina

Kauniaisten Yrittäjät ry haluaa omalta osaltaan madaltaa Suomeen sotapakolaisina asettuvien aikuisten ukrainalaisten yhteiskuntaan sopeutumista.

Toivomme, että mahdollisimman moni Kauniaisten talousalueella työntekijöitä etsivä yritys ja Kauniaisiin asettuva työtä tarvitseva ukrainalainen kohtaavat avustuksellamme.

Otamme ilmoituksia vastaan kahdella otsikolla: TYÖTÄ TARJOLLA ja TYÖTÄ TARVITSEVA
Alla on listattuna ja tähdellä (*) merkittynä pakolliset tiedot, jotka täytyy olla myös vapaamuotoisissa ilmoituksissa. Ilmoituskieli pääsääntöisesti englanti.
Pyydämme lähettämään kummatkin ilmoitukset osoitteella: toimisto@kauniaistenyrittajat.fi

TYÖTÄ TARJOLLA
*Yrityksen- tai yhdistyksen virallinen Kaupparekisterinimi
*Y-tunnus
Markkinointinimi tai vastaava
*Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti
*Tarjottavan työn työnimike esim. myyjä
*Lyhyt kuvaus tarjotusta työstä

TYÖTÄ TARVITSEVA
*Nimi, etunimi riittää
*Ammattiosaaminen ja/tai minkälaista työtä on etsimässä
*Kielitaito
*Puhelinnumero ja/tai sähköposti


Kauniaisten Yrittäjät ry wants to contribute for its part to help the integration of adult Ukrainians settling in Finland as war refugees.

We hope that as many companies as possible that are looking for employees in the Kauniainen economic area and Ukrainian persons in need of work in Kauniainen will meet with our help.

Please send us adverticements under headings: JOB OFFER and JOB NEEDED
Mandatory information is listed below and marked with an asterisk (*), which must also be provided in freeform declarations. The language of the advertisements is mainly English. Kindly send both announcements to our email: toimisto@kauniaistenyrittajat.fi

JOB OFFER
*The official Trade Register name of the company or association
*Business ID
Marketing name or equivalent
*Contact name, phone number and/or email
*Job title of the job offered, for example: Salesperson
*A brief description of the job offered

JOB NEEDED
*Name, first name is enough
*Professional skills and/or what kind of job you are looking for
*Language skills
*Phone number and/or email


Організація Kauniaisten Yrittäjät ry хоче зробити свій внесок в інтеграцію українців, які оселилися у Фінляндії як біженці від війни.

Ми сподіваємося, що з нашою допомогою якнайбільше компаній, які шукають співробітників в економічній зоні Кауніайнен, зможуть надати роботу українцям, які ії потребують в Кауніайнен.

Будь ласка, надсилайте нам оголошення із заголовками:

JOB OFFER (ПРОПОЗИЦІЯ РОБОТИ – для роботодавців)
та JOB NEEDED (ПОТРІБНА РОБОТА – для шукачів роботи).

Обов’язкова інформація вказана нижче та позначена зірочкою (*), ця інформація також повинна бути і в заявах довільної форми. Мова оголошень переважно англійська.
Будь ласка, надсилайте ваші оголошення на нашу електронну пошту: toimisto@kauniaistenyrittajat.fi

ПРОПОЗИЦІЯ РОБОТИ – для заповнювання роботодавцем

*Офіційна торгова назва компанії або асоціації
*Ідентифікатор компанії
Маркетингова назва або еквівалент
*Контактне ім’я, номер телефону та/або адресу електронної пошти

  • Назва запропонованої позиції, наприклад: Продавець
  • Короткий опис запропонованої роботи

ПОТРІБНА РОБОТА – для заповнювання шукачем роботи.

*Ім’я, (прізвище можна не вказувати)

  • Професійні навички та/або яку роботу ви шукаєте
    *Мовні навички
    *Контактний номер телефону та/або електронна пошта

JOB OFFERS FOR UKRAINE >

JOB WANTED >