Elinkeinoasioiden kehittäminen kunnassa

Kuntabarometri kehittämisen työkaluna

Tämän kevään kuntabarometrin tuloksissa on selkeä kehittämisen paikka Kirkkonummella. Kysely oli avoinna 16.2.-13.5.2020 ja siihen vastasi 45 kirkkonummelaista yritystä – osallistuvien yritysten lukumäärän soisi olevan hieman korkeampi, mutta tämäkin vastaajien määrä antaa suuntaviivoja kehityskohteille.

Kokonaisarvosana on Uudenmaan vertailussa toiseksi alin: 2,19 (arvoasteikolla 1-5, 1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä).

Tutustu Kuntabarometrin Kirkkonummen tuloksiin: Kuntabarometri 2020_Kirkkonummi


Yhdistyksemme hallitus on aloittanut yhteistyöneuvottelut kunnan kanssa

Yhdistyksemme hallitusjäsenet kokoontuivat yhteen 18.8.2020 keskustelemaan erilaisista toimenpiteistä liittyen kunnan elinkeinopalveluiden kehittämiseen. He tekivät kunnalle ehdotuksen kehitettävistä kohteista ja nämä esiteltiin kunnalle yhteisessä palaverissa 4.9.2020:

 • Yleisesti päätöksenteon nopeus
 • Yritys- ja asiakaslähtöinen ajattelu kaavoitukseen ja hankintoihin
 • Asiakaspalvelu
 • Toimitilojen saatavuus (mukaanlukien yksityiset), mahdollisesti yksi verkkosivu jolle kaikki koottuna
 • Co-working tiloja yrittäjille
 • Todettiin yleinen korkea vuokrataso (yksityiset toimitilat)
 • Tutustuminen muihin kuntiin ja niiden elinkeinopalveluihin
 • Elinkeino-ohjelman päivittäminen ajankohtaista
 • Koulutustarjonnan kehittäminen yhteistyössä yhdistyksen kanssa

Palaverissa sovittiin, että seuraavaksi Janne esittelee yrittäjien näkemykset ja ehdotukset kunnan johtoryhmälle.


Kirkkonummen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja sekä hallituksen edustaja tapasivat kunnan johtoryhmän 29.9.2020

Kokouksessa keskusteltiin aiemmin jo kunnanjohtajalle ja kuntakehityspäällikölle esitellyistä kehityskohteista. Puheenjohtaja Janne kävi läpi hallituksen listan ja kunnan johtoryhmä kommentoi asiaa oman toimialansa puitteissa.

Tärkeimpinä kehityskohteina nähtiin toimitilakysymykset, asiakaspalvelu sekä kunnan hankinnat. Tältä pohjalta on sovittu seuraavat toimenpiteet:

 • hankintapäivä järjestetään vielä tämän vuoden puolella
 • yhteinen vierailu lähikunnissa kunnan ja yrittäjäyhdistysten edustajien kesken
 • kunta pyrkii kehittämään asiakaspalvelu- ja päätöksentekoprosessejaan niiltä osin, kuin se on lain puitteissa mahdollista

Yrittäjäyhdistyksen hallitus tavoittelee myös vielä tämän vuoden puolella tapaamista kunnanhallituksen kanssa kuullakseen poliittisten päättäjien näkökulmat elinkeinoasioiden kehittämiseksi.

Kehittäminen jatkuu, seuraa tältä sivulta toimintamme vaiheita