Liperin Yrittäjät

Liperin Yrittäjät

Toiminnan lähtökohta

Liperin yrittäjät ry toimii pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on parantaa liperiläisten yrittäjien edellytyksiä, yrittäjien asemaa sekä yleistä hyvinvointia. Toimintaa tehdään tunnetuksi yrittäjäyhdistyksessä mukana oleville kuin myös niille jotka eivät vielä ole jäseniä.vHallituksen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimintaa ulospäin suuntautuvaksi, jäsenistön ongelmia pohtivaksi, kotikunnan elinkeinoelämää edistäväksi sekä myönteisen yrittäjyys ilmapiirin vahvistamiseksi.

Yhteistyö

Tehdään aktiivista yhteistyötä Liperin kunnan, Josekin ja muiden yrittäjille tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistutaan elinkeinopoliittiseen työryhmään. Ollaan aktiivisesti mukana erityisesti yritysvaikutusarvioinnin saamiseksi osaksi kunnan päätöksentekoa. Hallitus kokoontuu kunnanhallituksen kanssa kahdesti vuoden aikana.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta jäsenistöön päin toteutetaan pääsääntöisesti sähköisillä jäsenkirjeillä ja tiedotteilla. Yhdistyksen koti- ja facebook sivut pidetään ajan tasalla. Tiedotustoiminnassa tehdään yhteistyötä paikallislehden lehden.

Jäsenpalvelutoiminta

Tavoitteena on liperiläisten yrittäjien järjestäytymisasteen jatkuva ja määrätietoinen lisääminen. Kiinnitetään erityisesti huomiota olemassa olevien jäsenien säilymiseen. Jäsenyrittäjien ja -yritysten merkkipäivien huomioiminen.

Vapaa-aika ja virkistystoiminta

Virkistystoiminnassa otetaan erityisesti huomioon jäsenistön toiveet. Järjestetään yhdistyksen jäsenille matkoja tai yhteisiä tapahtumia tarpeen mukaan.

Yleistoiminta

Järjestetään sääntömääräinen vuosikokous. Järjestetään Yrittäjäjuhla Outokummun ja Polvijärven kanssa.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin 10 krt vuodessa.

Osallistutaan Pohjois-Karjalan aluejärjestön kokouksiin ja järjestämiin tilaisuuksiin.

Toiminnan kannalta on tärkeää hallituksen jäsenten sitoutuminen hallitus- ja projektityöskentelyyn sekä projektien selkeä vastuuttaminen.

Yrittäjäjärjestö vaikuttaa, vahvistaa ja verkostoi kolmiportaisesti