Omistajanvaihdosneuvonta

Yrityskauppa on vaativa tehtävä kokeneellekin asiantuntijalle, ja ammattilaisen käyttäminen varmistaa yrityskaupan onnistumisen ilman jälkipyykkejä. Tämä on yhtälailla ostajan, myyjän kuin rahoittajankin intressi.

Yrityskauppaa suunnittelevan on kuitenkin varmistettava, että käytettävällä asiantuntijalla on kokemusta omistajavaihdoksista ja resursseja viedä yrityskauppa onnistuneesti läpi. Perheen sisällä tehtäviin sukupolvenvaihdoksiin tarvitaan usein erilaista osaamista kuin myytäessä yritystä ulkopuoliselle. On hyvä tarkistaa, kumpaa erikoisalaa asiantuntija enemmän edustaa.

Suomen Yrittäjien jäsenet voivat hyödyntää neuvontapalvelua omistajanvaihdosasioissa. Myös alue- ja toimialajärjestöillä on yhteydet omistajanvaihdoksen asiantuntijoihin.

Suomen Yrittäjien aluejärjestökohtaiset omistajanvaihdosasioista vastaavat:

Etelä-Karjalan Yrittäjät

Projektipäällikkö Tarmo Soronen, 0400 187 864tarmo.soronen@yrittajat.fi

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Omistajanvaihdosasiantuntija Jorma Ranta, 050 593 9739jorma.ranta@yrittajat.fi

Etelä-Savon Yrittäjät

Mikkeli: yritysneuvoja Mari Meriläinen, 040 547 9716, mari.merilainen@mikseimikkeli.fi

Pieksämäki: yritysneuvoja Ritva Tissari-Ylönen, 044 588 2215ritva.tissari-ylonen@pieksamaki.fi

Savonlinna: yritysneuvoja Katja Remes, 044 417 4960katja.remes@savonlinna.fi

Helsingin Yrittäjät

Projektipäällikkö Arto Kämppi, 040 354 7492arto.kamppi@yrittajat.fi

Hämeen Yrittäjät

Palvelupäällikkö Pauliina Hirviniemi, 050 566 4563pauliina.hirviniemi@yrittajat.fi

Kainuun Yrittäjät

Projektipäällikkö Kari Sirviö, 044 728 7101kari.sirvio@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Projektipäällikkö Matti Koivisto, 050 321 1749matti.koivisto@yrittajat.fi

Keski-Suomen Yrittäjät

Toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski, 050 563 7780sanna-mari.jyrakoski@yrittajat.fi

Kymen Yrittäjät

Etelä-Kymenlaakso:  yrityskehityspäällikkö Pirjo Kuusela, 040 190 2517pirjo.kuusela@cursor.fi

Pohjois-Kymenlaakso: yhteyspäällikkö Leena Gardemeister, 020 615 8191leena.gardemeister@kinno.fi

Lapin Yrittäjät

Omistajanvaihdoskoordinaattori Marko Merkkiniemi, 050 5511075marko.merkkiniemi@yrittajat.fi

Pirkanmaan Yrittäjät

Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, 03 251 6513, pasi.makinen@yrittajat.fi

Pohjois-Karjalan Yrittäjät

Projektipäällikkö Jan Kontiainen 045 7873 829jan.kontiainen@yrittajat.fi 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Kehityspäällikkö Paula Pihlajamaa, 050 4399 808paula.pihlajamaa@yrittajat.fi

Päijät-Hämeen Yrittäjät

Liiketoimintakehittäjä Pasi Kangas, 040 727 2702pasi.kangas@ladec.fi

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät

Projektipäällikkö Arto Kämppi, 040 354 7492arto.kamppi@yrittajat.fi

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät — Kust-Österbottens Företagare rf

Yrityspalvelujohtaja Kjell Nydahl, 050 368 2686kjell.nydahl@vasek.fi

Satakunnan Yrittäjät

Sukupolven- ja omistajanvaihdoskoordinaattori Pia Österlund, 050 410 0957pia.osterlund@yrittajat.fi

Savon Yrittäjät

Projektikoordinaattori Ninja Vepsäläinen, 050 560 0604, ninja.vepsalainen@yrittajat.fi

Uudenmaan Yrittäjät — Nylands Företagare

Projektipäällikkö Arto Kämppi, 040 354 7492arto.kamppi@yrittajat.fi

Varsinais-Suomen Yrittäjät

Elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén, p. 040 776 3640jutta.wiren@yrittajat.fi

Omistajanvaihdostilanteessa apua voi hakea myös ammattitaitoiselta yritysvälittäjältä. Vuosia alalla työskennelleillä välittäjillä on kokemusta yrityskaupoista. Heillä on myös kattavat rekisterit, joista jatkajaehdokas tai ostettava yritys voi löytyä. Luotettavista välittäjistä saat tietoa mm. Suomen Yritysvälittäjien Liitto ry:n kotisivuilta.

Katso myös: