Kasvuyrittäjät

Kasvuyrittäjäverkoston kohderyhmänä ovat kaikki yritykset ja yrittäjät, joilla on kasvuhaluja.

Kasvuyrittäjäverkosto yhdistää kasvuhaluisia yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta, kokouluokista ja kehitysvaiheista. Verkosto edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa, auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä.

Kasvuyrittäjäverkosto on Suomen Yrittäjien sisäinen verkosto, jonka tarkoituksena on tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä kohti kannattavaa kasvua. Aikaisemmin mikään taho ei ole ottanut roolia kasvavien yritysten edunvalvojana. Suomen Yrittäjät vastaa myös tähän tarpeeseen tuomalla moninaisen joukon kasvua hakevia yrityksiä yhteen, kuulemalla heitä ja heidän tarpeitaan sekä viemällä tämän viestin päättäjille.

Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yleisenä kriteerinä kasvuyrittäjyydelle käytetään juuri henkilöstön kasvua, mutta yritystoiminnan kasvua voidaan mitata myös liikevaihdolla. Esimerkiksi EK:n selvityksissä kasvuyrityksiksi on luokiteltu yritykset, jotka ovat lisänneet liikevaihtoaan vähintään kymmenen tai yli 30 prosenttia kolmena peräkkäisenä vuonna. Liikevaihdon nopea kasvu on paljon yleisempää kuin henkilöstömäärän kasvu yrityksissä. Kasvuyritystilastoissa ei kuitenkaan huomioida esimerkiksi yritysten rakenteissa tapahtuvia muutoksia, kuten fuusioita. Tämän vuoksi kasvuyrityksiä tunnistaminen voi olla tilastollisesti vaikeaa (Tilastokeskus).

Pk-yritysbarometrin mukaan erityisesti pienet yritykset hakevat kasvua: 53 prosenttia alle viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä kertoo haluavansa kasvaa. Start-upien lisäksi on tärkeä tunnistaa jo pidemmälle ehtineiden niin sanottujen scale up -yritysten kasvun mahdollisuudet, joiden kehittymiselle voi markkina-, sukupolvenvaihdos- tai muista syistä syntyä into kasvaa.

Ota osaa keskuteluun Facebookissa

Facebook-ryhmän tarkoitus on edistää kasvuyrittäjyyttä, saada yrittäjät verkostoitumaan keskenään sekä tiedottaa Kasvuyrittäjäverkoston tulevista tapahtumista. Haluamme myös kuulla ajatuksiasi, kokemuksiasi ja ideoitasi teemaan liittyen. Liity mukaan tästä.

Uutisia kasvuyrittäjille

3.12.2021 Uutinen

Ensimmäinen Turun seudulle myönnetty QEP-arvonimi valokuvaaja Mari Pyykköselle

Marraskuun viimeisenä viikonloppuna 26.-29.11.2021 Federation of European Photographers (FEP) järjesti arvonimihakutilaisuuden Tampereella. Osallistujat toimittivat tilaisuuteen kahdentoista valokuvan sarjan, jonka eurooppalainen tuomaristo arvioi paikan päällä.…

Lisätietoja

Sari Laitinen

Verkostopäällikkö
Suomen Yrittäjät