Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankintaneuvonta

Hankintavahtipalvelut

Valtion hankintailmoitukset.fi-palvelu uudistui vuoden 2020 alussa. Tällöin otettiin käyttöön uusi Hilma, joka palvelee tarjoajia entistä tehokkaammalla hakutoiminnolla ja hakuvahdeilla. Ilmoituksia voi tilata itseä kiinnostavista hankinnoista ja merkitä ilmoituksia suosikeiksi, jolloin saa tiedon niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Uusien toiminallisuuksien käyttöönotto vaatii uuden rekisteröitymisen.

Tutustu myös jäsenetuusi: Hankintojen seurantatyökalu

Tukipyynnöt

 • Mercell Suomi Oy:n hankintavahtipalvelun käyttäjiksi siirtyneitä palvellaan osoitteessa: , puh. 02 07 52 86 00. 
 • Tukipyynnön Pirkanmaan hankintaneuvontaan voi jättää tämän sivun lomakkeen kautta. 
 • Kaikki Suomen Yrittäjien hankintaneuvojat löydät osoitteesta: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hankinnat/suomen-yrittajien-hankintaneuvonta-553148

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Hankintaopas

Suomen Yrittäjien YRITYKSILLE BISNESTÄ HANKINNOISTA -opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi. Opas sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi.

Kittilän KIDEVE Elinkeinopalvelujen, Kittilän ja Sodankylän kuntien sekä alueen yrittäjien yhteishankkeen tuloksena syntynyt hankintaopas tarjoaa selkeää ja helposti lähestyttävää tietoa. Mukana on tapausesimerkkejä, hyödyllisiä muistilistoja ja Opittua-osioita, hankintasanasto, usein kysyttyjä kysymyksiä ja linkkejä muihin tietolähteisiin. 

Missä hankintailmoituksia julkaistaan?

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan HILMA-palvelussa internetissä, osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ . Hilma uudistuu ja uusi Hilma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa. Palvelu tulee jatkossa tarjoamaan mahdollisuuden tilata ilmoituksia itseä kiinnostavista hankinnoista. 

EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan HILMA-palvelussa kuten kansalliset ilmoitukset. Lisäksi EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan EU TED tietokannassa ja virallisessa lehdessä.

Pienhankintailmoitukset julkaistaan useimmiten hankintayksiköiden omilla internetsivuilla tai julkaisemalla ilmoitus paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla jne. Käytäntö vaihtelee niin ilmoitusten sisällön kuin euromääräisten rajojen suhteen.

Mistä löydän tarjouspyynnöt?

Kansalliset hankinnat ja EU-hankinnat on ilmoitettava maksuttomassa ja sähköisessä ilmoituskanavassa verkkosivu Hilmassa. Myös osa kunnista julkistaa pienhankintoja Hilmassa, mutta laki ei tähän velvoita.

Pienhankinnoista voi saada tietoa myös paikallislehdistä, kunnan tilaisuuksista ja verkkosivuilta.

Jos kunta on hankkinut sähköisen järjestelmän, sieltä saattavat löytyä myös tarjouspyynnöt ja sinne yrittäjä jättää tarjoukset. Sähköisiin järjestelmiin saatetaan vaatia rekisteröitymistä. Sähköisiä järjestelmiä ovat mm.:

Pienhankintapalvelu
Mercell
Hankintasampo
Tarjouspalvelu

Mistä saa usein tarjouksen liitteiksi vaadittavat asiakirjat?

 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (verottajalta)
 • Kaupparekisteriote (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä)
 • Tiedot arvonlisä-, työnantaja- ja ennakonperintärekistereihin kuulumisesta (YTJ-palvelusta)
 • Tiedot lakisääteisten vakuutuksien voimassaolosta ja vakuutusmaksujen maksamisesta (omalta vakuutusyhtiöltä)
 • Luottotietoraportti (mm. Suomen Asiakastieto Oy, oma pankki)
 • Tiedot sovellettavista työehtosopimuksista (ammattiliitolta)

Mihin ja miten jätän tarjouksen?

Jätä tarjous aina siinä kanavassa ja sen sisältöisenä kuin tarjouspyynnössä on ilmoitettu. Sähköisissä järjestelmissä on yleensä käyttöohjeita rekisteröitymiseen, tarjouksen täyttämiseen ja jättämiseen.

Lue tarjouspyyntö huolellisesti ja huomioi päivämäärät. Vastaa kaikkeen pyydettyyn ja vain pyydettyyn. Ole ajoissa.

Tarjouspyynnössä edellytetään yleensä laajaa liiteaineistoa. Hanki myös tarvittavat liitteet ajoissa.

Esimerkkejä tarjouksen liitteiksi vaadittavista asiakirjoista

Tarjouspyynnössä edellytetään yleensä laajaa liiteaineistoa. Tarjouksen liitteinä tulee useimmiten toimittaa mm. seuraavia tietoja:

 • todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus  
 • kaupparekisteriote  
 • tiedot arvonlisä-, työnantaja- ja ennakonperintärekistereihin kuulumisesta  
 • tiedot lakisääteisten vakuutuksien voimassaolosta ja vakuutusmaksujen maksamisesta
 • luottotietoraportti
 • tarjoajan (ja mahdollisesti käytettyjen alihankkijoiden/kumppaneiden) tilinpäätöstiedot
 • tiedot sovellettavista työehtosopimuksista
 • referenssiluettelot viimeaikaista toimituksista
 • tiedot henkilökunnan koulutuksesta ja mahdollisten pätevyysvaatimusten täyttymisestä


Lisäksi usein vaaditaan erilaisia teknisiä eritelmiä, piirustuksia, suunnitelmia, esitteitä jne.

Varaa siis aikaa liitteiden hankkimiseen.

ESPD - Miten täytän ESPD-lomakkeen?

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on yksi tapa järjestää palveluita, jota käytetään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus eli palvelusetelin arvo. Lue lisää: https://www.yrittajat.fi/kunta/palveluseteli

Muutoksenhaku päätökseen

Lue saamasi hankintaa koskeva päätös ja ohjeet huolellisesti. Huomioi päivämäärät.

Oikaisuvaatimuksessa on kyse siitä, että tarjoaja vaatii hankintayksikköä korjaamaan hankintamenettelyssä tehdyn virheen. Toimita oikaisuvaatimus hankintayksikölle hankintapäätöksen oikaisuohjeen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun sähköposti- tai postiosoitteeseen 14 päivän kuluessa.

Jos valitat markkinaoikeuteen, tarjoajan on samassa 14 päivän määräajan kuluessa tehtävä oikaisuvaatimuksen lisäksi mahdollinen valitus markkinaoikeuteen.

Muutoksenhaussa neuvoa kannattaa kysyä juristilta. 

Juristien alkuneuvonta puhelimitse on Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille maksutonta. Soittaessasi asiantuntijalle varaudu kertomaan jäsennumerosi. Jäsennumeron löydät jäsenkortista. Jäsennumeroa voit tiedustella myös Pirkanmaan Yrittäjien toimistolta p. 03 251 6500.

Miksi saan Mercellin hankintavahtipalveluviestejä?

Mikäli olet saanut vuoden 2019 aikana Mercellin hankintavahtipalveluviestejä, Varsinais-Suomen Yrittäjät on siirtänyt Hankinta-asiamies.fi:n asiakkuutesi Mercell Oy:lle.

Lue lisää: https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/a/uutiset/609956-uusi-jasenetu-mercell-hankintavahti-joustava-palvelupaketti-erityishintaan

Lue Mercelliltä saamasi viestit ja käyttöohjeet. Mercell järjestää Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille järjestelmän käyttöön koulutusta sekä kaikille järjestelmän käyttäjille yhteisiä webinaareja.

Yhteydenotot Mercell Hankintavahti -asioissa: Mercell Suomi Oy:n asiakaspalvelu, , puh. 02 07 52 86 00, www.mercell.com

Miksi Hankinta-asiamies.fi -sivustolle ei pääse enää kirjautumaan?

Varsinais-Suomen Yrittäjät päätti sulkea 31.12.2018 ylläpitämänsä Hankinta-asiamies.fi-palvelun ja -verkkosivuston sekä päätti siirtää käyttäjät Mercell Oy:n palveluun.

Vanha Hankinta-asiamies.fi -palvelu ei siis enää ole käytössä. Sen on korvannut maksullinen Hankintavahti Joustava -palvelu, joka on Mercell Suomi Oy:n ylläpitämä palvelu.

Hankintavahti Joustava -palvelu on tarjolla Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille jäsenetuhintaan.

Lue lisää: https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/a/uutiset/609956-uusi-jasenetu-mercell-hankintavahti-joustava-palvelupaketti-erityishintaan

Hankintaneuvonta tukipyyntö