Työterveyspalvelut | Yrittajat.fi

Etsi

Työterveyspalvelut

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUT PK-YRITTÄJILLE

Pirkanmaan Yrittäjät on sopinut alueella toimivien työterveyspalveluita tuottavien tahojen kanssa puitesopimuksia, joiden tarkoitus on madaltaa jäsenyrittäjien kynnystä ottaa työterveyspalvelut käyttöön. Yhteisesti hankittujen työterveyshuoltopalveluiden tavoitteena on helpottaa palveluiden järjestämistä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa.

Miksi työterveyshuolto on tärkeää yrittäjille?

Yrittäjän työkyky on menestyvän yritystoiminnan kivijalka. Työterveyshuolto on keskeinen työkykyä tukeva palvelujärjestelmä, joka ehkäisee sairauksia, seuraa terveyttä ja tukee työkykyä. Vain joka 7. yrittäjä, jolla ei ole työntekijöitä, on järjestänyt työterveyshuollon itselleen. Palkansaajat ovat kattavasti palvelujen piirissä.

Työterveyshuollon järjestäneet yrittäjät ovat niihin useimmin tyytyväisiä. Moni yrittäjä ei kuitenkaan tiedä työterveyshuollon hyödyistä, mitä palveluja on tarjolla tai miten ne hankitaan. Työnantajayrittäjille on usein epäselvää, mitä palveluja työntekijöille on järjestettävä ja miten niiden kustannuksista saa korvauksia. Palvelujen hankkiminen koetaan aikaa vieväksi ja byrokraattiseksi.

Miksi kannattaa ilmoittautua mukaan?

Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankinnassa palvelut kilpailutetaan ja hankitaan tietylle ryhmälle (esim. yksin- ja yhteisyrittäjät) solmimalla puitesopimus valitun palveluntuottajan kanssa. Yrittäjät voivat halutessaan ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen kautta ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja/tai hinnasta. Helppoa!

Yhteishankinta tekee työterveyshuoltopalvelujen hankkimisen helpoksi yrittäjille ja vähentää heidän hallinnollista taakkaansa. Yhteishankinnassa varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita,

Yrittäjät voivat ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaaksi ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä tai hinnasta.

Vaikutuksia seurataan

Prosessiin sisältyy myös yhteishankinnan vaikuttavuuden arviointi. Kyselyllä selvitettiin järjestöjen jäsenten tarpeet ja toiveet ennen prosessin käynnistämistä. Jatkossa seurataan puitesopimukseen liittymistä ja tyytyväisyyttä palveluihin noin puolen vuoden kuluttua yhteishankintaprosessin aloittamisesta.

Lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta :

Uusi malli yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltopalvelujen hankintaan:
www.ttl.fi/uusi-malli-tyoterveyspalvelujen-hankintaan/

Työterveyshuolto yrittäjän tukena:
www.ttl.fi/yrittaja/pienyrityksen-tyoterveyshuolto/

Verkostot pienyrittäjän tukena -opas:
www.ttl.fi/verkostot-pienyrittajan-tukena/

Opas työn ja muun elämän yhteensovittamiseen:
www.ttl.fi/tyo-muu-elama-ja-ajanhallinta/

Työterveyslaitoksen Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus -opas ilmestyy joulukuussa 2017

Hankkeesta lisätietoa osoitteessa www.ttl.fi > syötä hakukenttään TyhyverkostoX TTT-palvelut