Etsi

Muiden koulutukset

Setelipäivä

Palvelusetelijärjestelmät osana tulevaisuuden yrityspalveluita - Vastaus asiakkaiden tarpeisiin nopeasti muuttuvassa maailmassa?

Yritysten toimintaympäristö ja tarpeet yrityspalveluille muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Digitalisaatio kasvattaa odotuksia palveluiden joustavuudelle, avoimuudelle ja asiakaslähtöisyydelle. Setelipäivän aikana kuulet kokemuksia innovaatiosetelin kyvystä vastata näihin tarpeisiin, ja pääset osalliseksi toimintamallin laajemmasta hyödyntämisestä tulevaisuudessa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen >>