Etsi

Muiden koulutukset

SOMEKOULU

Näin hyödynnän sosiaalista mediaa pk-yrittäjänä

 • Yli 50 syytä käyttää sosiaalista mediaa, kuten
  • tiedon hakeminen ja nopea tiedon kulku,
  • uuden oppiminen ja yleissivistyksen kasvaminen,
  • verkostoituminen ja vertaistuki,
  • yhteistyöskentely ja yhteistuotanto,
  • ryhmäkeskustelut ja kokemukset,
  • elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen,
  • uutiset ja tiedotus sekä vaikuttaminen,
  • tilaisuudet ja sisältömarkkinointi,
  • ammattialojen seuraaminen ja henkilöbrändi,
  • rekrytointi sekä 
  • huomio siitä, että sosiaalisen median käyttö ja näkyminen verkossa on tänä päivänä osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa,
 • Myynti ja markkinointi sosiaalisessa mediassa nollabudjetilla
 • Läsnäolo ja toimintatavat sosiaalisessa mediassa
 • Sisältömarkkinointi eri sisältöyksikköjen (kuten valokuvien, videoiden ja livestriimauen) avulla
 • Käytännön vinkkejä Facebookin hyödyntämiseen sisältömarkkinoinnissa
 • Käytännön vinkkejä Instagramin hyödyntämiseen sisältömarkkinoinnissa
 • Käytännön vinkkejä LinkedInin hyödyntämiseen sisältömarkkinoinnissa
 • Monikanavaviestintä
 • Sosiaalisen median strategia ja toimintasuunnitelma

Osallistujat voivat käydä yhdessä avointa keskustelua sekä ideoida koulutuksen aikana, miten hyödyntää sosiaalista mediaa ja sisältömarkkinointia oman yrityksen toiminnassa. Osallistujat saavat koulutuksen materiaalin sähköisesti. Osallistujat voivat myös itse vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä ennakkoon kysymyksiä tai teemoja.

Kouluttaja: Pauliina Mäkelä, Kinda Oy

Kouluttajan aiempien koulutuksien esitysmateriaaleihin voi tutustua SlideShare-palvelussa: https://www.slideshare.net/PauliinaMakela/presentations

Koulutus on suunnattu mikroyrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle, joka haluaa kehittää yritystään. Kouluttajana toimii alan asiantuntija, joka toimii itsekin yrittäjinä ja tuntee pienen yrittäjän käytännön toiminnan haasteet. (Koulutukset toteutetaan, mikäli osallistujamäärä on vähintään 10 hlöä).

Yhteisyössä: Pirkanmaan Yrittäjät ja Uusyrityskeskus Ensimetri