Etsi

Muiden koulutukset

SOTE-hankintaklinikka: Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu (2/2)

Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun keskustelutilaisuus osa 2, jossa syvennytään ensimmäisessä tilaisuudessa (21.2.)  esiin nousseisiin asioihin.

Tampereen kaupunki ja lähikunnat Lempäälä, Nokia, Valkeakoski ja Pirkkala sekä yhteistoiminta-alueet Orivesi ja Vesilahti ovat käynnistämässä suun terveydenhuollon valinnanvapauden kokeilun keväällä 2018. Tarkoituksena on tuottaa suun terveydenhuollon palveluita nykyistä asiakaslähtöisemmin ja parantaa saatavuutta. Kokeilun kohderyhmänä ovat 18 vuotta täyttäneet kuntalaiset.

Kokeilussa asiakkaalla on mahdollisuus valita perushammashoitopalvelunsa kokeiluun mukaan ilmoittautuneiden palveluntuottajien joukosta. Valtionosuusrahoitusta on myönnetty vuodelle 2018. Jatkorahoituksesta päätetään vuoden 2018 aikana.

llmoittaudu mukaan sunnuntaihin 18.2. mennessä tästä.

Lisätietoja:
Tiiu Airistola, projektisuunnittelija, Tampereen kaupunki, puh. 040 667 3698,
Anna Maria Heikkinen, projektipäällikkö, Tampereen kaupunki,